Депутати от ДПС и БСП най-активни в задаване на въпроси към министър Тахов

Атидже Алиева – Вели предлага Кампания 2024 да бъде удължена до 21 юли

Седмица след полагането на клетва (19 юни) след изборите за 50-то Народно събрание, депутати от ДПС и от БСП започнаха да входират въпроси към земеделския министър Георги Тахов.

На 26 юни Атидже Алиева – Вели, която доскоро бе евродепутат, попита Министерството на земеделието и храните дали възнамерява допълнително да удължи срока за подаване на заявления за подпомагане по директните плащания. Вели предлага по аналогия с 2023 г. срокът да бъде изтеглен до 21 юли. Тя мотивира искането с необходимостта от време, за да могат животновъдите, които отскоро са ограничени в ползването на планински пасища, да наемат и заявят нови такива за целите на интервенцията „Пасторализъм“.

Припомняме, че в същия ден, в който депутатът от ДПС изпраща въпроса, МЗХ съобщи, че срокът за Кампания 2024 е удължен до 8 юли.

На 27 юни, ден след градушките в община Гърмен, Благоевградска област, група депутати от ДПС информират министър Тахов, че има пострадали производители на тютюн, царевица и зеленчуци в Рибново, Дебрен и Гърмен. Те обръщат внимание, че част от засегнатите производители са вписани по Закона за тютюна, и за тях също трябва да се предвиди обезщетение. По данни в писмото градушките са унищожили 800 дка тютюн, 2200 дка царевица, 500 дка зеленчуци, а комисия продължава да описва щетите.

На 28 юни Корнелия Нинова от БСП също информира министъра за градушките в Гърмен, като допълва, че само в Дебрен пострадалите производители са 250. Какво ще предприемете, пита тя.

В същия ден Георги Тахов лично посети обрулените селища в община Гърмен и се срещна със земеделски производители.

Пак на 28 юни група депутати от ДПС пишат на земеделския министър, този път с въпрос относно обезщетенията за земеделци от общините Казанлък и Мъглиж, пострадали от буря и градушки на 13 юни. Те се интересуват в какъв срок МЗХ ще изплати обезщетения на фермерите.

Депутатът от БСБ Красимир Йорданов единствен задава въпрос, различен от въпросите за природните бедствия. На 28 юни той пита министъра как се изпълняват проектите за рехабилитация на част от мрежата на „Напоителни системи“ЕАД. Той цитира договор по ПРСР на държавната фирма, подписан на 8 февруари 2024 г., според който за изпълнението на проектите дружеството разполата с над 100 милиона лева.

Дотук няма отговор от МЗХ на нито един от въпросите.

Leave a Comment