Националният бюджет отпуска на БАБХ 54 млн. лв. за плащане на услуги с инсинератори

Министерският съве реши с постановление да промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на България за 2024 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината по бюджета на Министерството на земеделието и храните. Тези разходи се увеличават с 54 млн. лв. Те са за заплащане на услуги, извършвани с мобилни инсинератори от частни фирми.

От правителството обясняват, че увеличението е отразява поетите ангажименти по сключени многогодишни договори в сила от 24.04.2024 г. между Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и обслужваща фирма са с предмет: „Събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на мъртви животни, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях по чл. 275, ал. 4, т.1 и т.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“, Със сключените четири договора се обхваща посочената дейност на територията на всички 28 области в страната.

Прочети още:

БАБХ хваната на тясно с раздаването на 60 млн. лева за инсинератори фантоми

Leave a Comment