Слави Трифонов: В Националната Био Асоциация стана преврат

Слави Трифонов, създател и председател на Националната Био Асоциация изпрати (НБА), писмо до медиите, с което опровергава друго писмо, което бе разпространено вчера от името на същата асоциация.

Съобщение за смяна на ръководството на НБА

Съобщението от вчера информираше за настъпила промяна в управлението на НБА. А именно: на отчетно-изборно събрание на асоциацията, проведено на 1 юли, предишното ръководство е освободено. Председателят на асоциацията Слави Трифонов е заменен от Цветан Хубенов. Изказваше се уважение към вече екс председателя.

В съобщението се излага следния мотив за извършената смяна: „Тъй като организацията вижда развитието си занапред в помощ и развитие на реалния земеделски сектор в страната, в подкрепа на обичащите и щадящите природата и българската земеделска земя земеделски стопани, членовете на Национална био асоциация припознаха в лицето на г-н Цветан Асенов Хубенов, достоен човек и съмишленикГ-н Хубенов е доказал се експерт в областта на „Биологичното производство“ и „Биодинамичното земеделие“, активно действащ и подпомагащ биологичните земеделски стопани със своя опит и знания .“

Отговорът

В отговор на това съобщение няколко часа по-късно Слави Трифонов огорчен изпрати към медиите своя поглед за случило се на 1 юли:

„Направеното прессъобщение не е от УС на Национална био асоциация, а е написано и публикувано от Димитър Митев, председателстващ провеждането на Общото събрание на Национална био асоциация. Заседанието протече в скандална атмосфера с викове, обиди и заплахи, така както по инициатива на на г-дата Димитър Митев и Цветан Хубенов бе организирано и подготвено това събрание, в стил на арогантност, безпардоност, назидание и наказание с цел преврат. Всъщност това не е първата проява на г-н Митев в смисъл „ще видиш кой съм аз”, преди три години той организира изключването от асоциацията на члена на УС г-н Златко Танев, след една година без всякакви аргументи беше изключена г-жа Руска Бонева-председател на КС, естествено че дойде ред и на председателя на асоциацията, а кой ще бъде следващият изключен или брутално изхвърлен?

От десет дошли да присъстват на събранието бяхме само пет члена на асоциацията, четирима от фамилия Митеви, като само майката е член, като се има предвид, че Димитър Митев никога не е бил избиран за член. Гласуването беше предварително режисирано и подготвено от него. Той бе избран за водещ събранието, а сестра му за протоколчик.

След завършване на заседанието, когато председателя на събранието изглеждаше като психически разстроен, не разреши на сестра си, протоколчик да предостави протокола за да направим копие. Естествено той ще бъде преработен, фалшифициран и прередактиран.

Очакваме преработения протокол и оригиналния, който се водеше по време на заседанието, ако изобщо ни бъдат предоставени, а дотогава псевдорешенията от това събрание не признаваме за легитимни.

Д-р Слави Трифонов, все още председател на Национална био асоциация

Leave a Comment