Единствено в Южен централен район земеделската земя поевтиня през 2023 г.

Във всички статистически райони на страната цената на земеделската земя поскъпна през 2023 г. Единствено в Южен централен район (областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян) Националният статистически институт регистрира спад от 4,1% на основния ресурс за аграрно производство. През 2023 г. Южен централен район отстъпи своето редовно заемано предпоследното място на Югозападния регион и се установи на опашката.

Средно за страната цената на нивите се е повишила от 1 428 лева през 2022 г. на 1 607 лева през 2023 г. (+12,5%).

С най-висок скок са нивите във Североизточния район, където през 2022 г. те са се търгували средно за 2 043 лева/декар, докато през 2023 г. са стигнали 2 500 лева (+22,4%). Именно в този район (Варна, Добрич, Търговище, Шумен) нивите са най-скъпи.

За сравнение, средната цена на нивите в Южен централен район е паднала от 705 лева за декар през 2022 г. на 676 лева. В Югозападния район средната цена на нивите е с 13 лева по-висока – 689 лева, както се вижда от таблицата на НСИ:

През 2023 година средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 62 лв.,
което е с 1.6% по – малко спрямо 2022 година, когато е била 63 лева. В последните 8 години цената на наема е била най-ниска през 2016 г. и 2020 г. – 44 лева/декар.

Средната цена за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 25 лв., което е с 3.8% по – малко спрямо предходната година.

Средни цени за наем/аренда на ниви по статистически райони

Leave a Comment