Кампания 2024 приключи. Какви са резултатите?

Подадени са 63 хил. заявления за близо 39 милиона декари и 315 хиляди броя едър рогат добитък и 392 хил. броя дребен

Кампания 2024 за директните плащания приключи вчера, 8 юли. Какви са резултатите, отчетени от ДФ „Земеделие“?

Общо 63 431 заявления за подпомагане са подадени по интервенциите на директните плащания в рамките на кампанията. Декларирани са 1 135 085 парцели с обща площ от 3 873 721.78 хектара.   

По основната интервенция – Основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ), участие са заявили  52 197 земеделци, декларирали 1 130 890 парцела с площ 3 840 772 ха земя.

Прочети още:

Близо 65 хил. заявления за директни плащания са подадени в Кампания 2023

По интервенциите за животни, обвързани с производството, 8 565 кандидати са подали  заявления с 314 874  броя едър рогат добитък и 3 414 заявления, в които е заявено искане за подпомагане за  391 903 броя дребен рогат добитък.

При еко схемите най–голям интерес се отчита при Еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури (Еко-РОК), с подадени заявления от 21 848 земеделски стопани.

Регистриран е голям интерес още и по Еко схемата за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП), където участие са заявили 16 555 кандидати, както и по Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП) – с подадени 6 975 заявления.  

Заявленията за подпомагане се подаваха на място в общинските служби или по електронен път чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
 

Leave a Comment