ЕК подпомага с 62 млн. евро пострадали от студ и градушки стопани на плодове и зеленчуци от Австрия, Чехия и Полша

Португалските винопроизводители ще получат 15 млн. евро заради пазарен дисбаланс

Европейската комисия (ЕК) предложи вчера да се мобилизират 77 милиона евро от земеделския резерв за подпомагане на фермери от секторите на плодовете, зеленчуците и виното в Австрия, Чехия, Полша, които наскоро пострадаха от неблагоприятни климатични явления с безпрецедентен мащаб, както и португалски винопроизводители, които изправени пред сериозни пазарни сътресения.

Предложенията на Комисията, приети от държавите-членки, разпределят 10 милиона евро за Австрия, 15 милиона евро за Чехия, 37 милиона евро за Полша и 15 милиона евро за Португалия. Тези държави могат да допълнят тази подкрепа от ЕС с до 200 % с национални средства.

През пролетта на тази година Чехия, части от Австрия и части от Полша бяха засегнати от безпрецедентни студове, които след необичайно ниските температури през март засегнаха значително овощните градини и лозята. Допълнителни щети нанесе в Полша и градушка. Площите и делът на производството са значителни и застрашават икономическата жизнеспособност на засегнатите земеделски стопанства. Националните власти ще разпределят помощта директно на фермерите, за да ги компенсират за техните икономически загуби. 

Австрия, Чехия и Полша ще трябва да уведомят Комисията относно подробностите за изпълнението на мерките, по-специално критериите, използвани за изчисляване на индивидуалната помощ, планираното въздействие на мярката, нейната оценка и действията, предприети за избягване на нарушаване на конкуренцията и свръхкомпенсация.

Междувременно винопроизводителите в Португалия страдат от пазарен дисбаланс, който може да се превърне в продължителна и по-широка криза. Настоящото безпрецедентно натрупване на запаси в Португалия е причинено от спад в продажбите на червено вино, съчетан с увеличение на производството през миналата година. През 2023 г. Португалия беше държавата-членка с най-голямо увеличение на производството в сравнение с предходната година. Пакетът за подкрепа, представен от Комисията, ще финансира временна кризисна дестилация в тази страна, за да се премахнат някои от количествата, които в момента са в излишък, и да се балансира отново пазара. За да се избегне нарушаване на конкуренцията, алкохолът, получен чрез дестилация, може да се използва само за промишлени цели, като дезинфекция, фармацевтични и енергийни цели. Националните власти могат да разпределят помощта на винопроизводители, винарски кооперации, дестилатори и винарски предприятия и ще определят правилата за кандидатстване за подпомагане.

Leave a Comment