Category: Законодателство

От днес се смекчават санкции по програмата за подпомагане на лозаро-винарския сектор

От днес се смекчават санкции по програмата за подпомагане на лозаро-винарския сектор

Последен ден за лозарите да заявят помощ „Събиране на реколтата на зелено“ Когато изпълнението на част или части от проекти по мярката за популяризиране в трети страни от лозаро-винарската програма не е било възможно поради обективни причини, но общата цел е постигната, бенефициентите ще могат да получат определената финансова помощ. Същото важи и за проекти по още две мерки – […]

Read more ›
Върховният съд отмени методиката за санкциониране на ДФ „Земеделие“ при нарушения по подмярка 4.1

Върховният съд отмени методиката за санкциониране на ДФ „Земеделие“ при нарушения по подмярка 4.1

Решението е обнародвано в днешния „Държавен вестник“ Върховният административен съд (ВАС) обяви за нищожна Методиката за отказване, намаляване и отмяна на финансовата помощ по подмярка 4.1, утвърдена от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ на 1 юни 2016 г. Решението за това е обнародвано в днешния брой №32 на „Държавен вестник“. Самото Решение № 6808 е от 8 юни 2020 г. и е по […]

Read more ›
ДФЗ ще финансира с 18 млн. лв. ДДС на общини с проекти по селската и рибарската програми

ДФЗ ще финансира с 18 млн. лв. ДДС на общини с проекти по селската и рибарската програми

С Постановление №121 правителството одобрява допълнителни разходи в размер на 18 млн. лв.  по бюджета на ДФ „Земеделие“. С тези средства фондът ще финансира ДДС на одобрени общински проекти по Програмата за развитие на селските райони и по Оперативна програма „Рибарство“. Постановлението е обнародвано в днешния 28-ми брой на „Държавен вестник“. С посочена сума (18 млн. лв.) се увеличават разходите […]

Read more ›
Риболовци могат да продават на краен потребител до 5 кг прясна риба на ден

Риболовци могат да продават на краен потребител до 5 кг прясна риба на ден

Регистрирани купувачи и центрове за първа продажба с годишен оборот над 391 166 лв. информират документално ИАРА за продажбите в срок до 24 часа, пише в проектонаредба Нова Наредба за условията и реда за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов въвежда изискването към регистрирани купувачи и центрове за първа продажба с годишен оборот през предходната година над 391 166 лв. (200 […]

Read more ›
Приемането на заявления за лозарската мярка „Събиране на реколтата на зелено“ се удължава до 21 април

Приемането на заявления за лозарската мярка „Събиране на реколтата на зелено“ се удължава до 21 април

По 3 мерки в Лозаро-винарската програма ще се плаща, дори и да не е изпълнен част от проекта Промени в Наредба № 6 от 2018 г. за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) допускат да се извърши плащане към бенефициенти, когато те не са успели да изпълнят част от дейности, включени в договора за подпомагане. Плащането […]

Read more ›