Archive for октомври 4th, 2021

Новите насоки по мярка 4.2 не дават предимство на свързани с фермерите предприятия

Новите насоки по мярка 4.2 не дават предимство на свързани с фермерите предприятия

Приемът ще се възстанови на 15 октомври. До 11 октомври ще могат да се коментират предложените изменения Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане актуализираните насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Текстовете са прецизирани в резултат на преговорния процес със […]

Read more ›
Сезонните работници плащат сами здравните осигуровки

Сезонните работници плащат сами здравните осигуровки

Сезонните работници, които не започват друга работа след приключване на летния сезон, или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение, ще трябва да плащат здравните си осигуровки сами. Срокът за внасяне на здравните вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, информираха от НАП. Сезонните работници, както и безработните, подават в НАП декларация […]

Read more ›
Пчелари, които са заявили до 15 май 2021 г. пред БАБХ щети заради сушата, могат за поискат констативен протокол

Пчелари, които са заявили до 15 май 2021 г. пред БАБХ щети заради сушата, могат за поискат констативен протокол

Ако отговарят на всички изисквания, с протокола могат да заявят помощ, която не се знае кога ще получат Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) в страната приемат заявления за издаване на констативни протоколи за пострадали пчелни семейства заради сушата. Това стана възможно след като Европейската комисия одобри пренотифицирана схема на Държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по […]

Read more ›
Директорът на ДФЗ провери винарска изба „Загрей“

Директорът на ДФЗ провери винарска изба „Загрей“

Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) Борис Михайлов присъства на проверка на място на „Технически инспекторат” на винарска изба „Загрей“ в близост до град Първомай, област Пловдив. Посещението на място на този обект е на база риск анализ извадка на дирекция „Техническия инспекторат“ на ДФ „Земеделие“. Винарската изба изпълнява договор за предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в […]

Read more ›
Доилна зала за кози на "Халалица"

На 12 октомври се отваря схемата за закупуване на доилна техника със субсидия до 25 000 лв.

Крайният срок за кандидатстване е 5 ноември Животновъдите могат да кандидатстват от 12 октомври до 5 ноември 2021 г. за подпомагане по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“. Документи ще се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на осъществяване на […]

Read more ›