Archive for ноември 3rd, 2021

Има ли почва медиацията при земеделски спорове?

Има ли почва медиацията при земеделски спорове?

Има ли как земеделските спорове да бъдат решавани чрез инструментите на медиацията? Този въпрос задават от Фондация „Смарт Агростарт“, чрез своята поредна анкета, озаглавена „Медиацията при земеделски спорове“. Тя е част от инициативата „Съдебната реформа си ти!“, по която фондацията работи вече година. До колко земеделският сектор е запознат с възможностите да използва медиация при възникнал спор с доставчик, купувач […]

Read more ›
128 проекта по подмярка 6.3 преминават първа фаза, кандидатите с откази могат да възразят

128 проекта по подмярка 6.3 преминават първа фаза, кандидатите с откази могат да възразят

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 197 проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от  Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Инвестиционните предложения на кандидатите са подадени по процедура чрез подбор № BG06RDNP001- 6.008  чрез ИСУН 2020. Последният прием по подмярка […]

Read more ›