Archive for ноември 24th, 2021

Дискусия за коалиция: Българското земеделие – като холандското вместо като на бананова република

Дискусия за коалиция: Българското земеделие – като холандското вместо като на бананова република

80% единомислие на партиите в преговорите по тема Земеделие, организирани от „Продължаваме промяната“ БАБХ и ИАГ да излязат от МЗХГ, да има тавани на субсидиите, да се създадат 6 събирателни пазара за малките и средните производители, Агенцията по горите да е на подчинение на правителството – това са част от предложенията 80% единомислие помежду си отчетоха повечето експерти от „Продължаваме промяната“ […]

Read more ›
Правителството одобри промени в Устройствения правилник на ССА

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на ССА

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Селскостопанската академия (ССА). Промените целят създаване на ефективна организационна структура в централната администрация на ССА. Също така се извършват вътрешни промени в числеността на дирекциите в обща администрация и в специализираните дирекции, с оглед по-ефективното изпълнение на функционалните им задължения, като това не променя общата численост на персонала […]

Read more ›
Извънредната обстановка заради Ковид-19 се удължава до 31 март 2022 г.

Извънредната обстановка заради Ковид-19 се удължава до 31 март 2022 г.

Министерският съвет реши извънредната епидемична обстановка да се удължи от 1 декември 2021 г. до 31 март 2022 г. Разпространението на Ковид-19 в страната бележи интензивното развитие на поредната пандемична вълна. Засегнати от новия коронавирус са всички области на страната, като в 93% от тях 14-дневната заболяемост е над 500 на 100 000 население (в 8 от които показателят надхвърля 1000 нови […]

Read more ›
Аграрен доклад: Брутната добавена стойност в аграрния сектор е 4 млрд. лева, с 3.3% по-ниска спрямо 2019 г.

Аграрен доклад: Брутната добавена стойност в аграрния сектор е 4 млрд. лева, с 3.3% по-ниска спрямо 2019 г.

Нетният износ нараства с почти 32 на сто до 636,4 млн. евро през първата половина на 2021 г. Правителството прие Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2021. Той включва обстоен анализ за миналата и прогнозни данни за настоящата година. Брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“ през 2020 г. възлиза на повече […]

Read more ›
Националната Био Асоциация се присъединява към искането БАБХ да не контролира пазара на биопродукти

Националната Био Асоциация се присъединява към искането БАБХ да не контролира пазара на биопродукти

Националната Био Асоциация (НБА) изпрати свое становище относно проектът на Наредба за прилагане на правилата за биологично производство на растения, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането. В него НБА се присъединява към изразеното несъгласие на БА Биопродукти Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) да се сдобие с контролиращи функции на пазара […]

Read more ›