Archive for декември 8th, 2021

Ще искаме от ЕК разрешение за намалено ДДС за природен газ и ток

Ще искаме от ЕК разрешение за намалено ДДС за природен газ и ток

Със свое решение правителството одобри доклад на министъра на финансите за техническо подготвяне на искане за провеждане на консултация на страната ни с Комитета по ДДС към Европейската комисия за прилагане на намалена ставка на ДДС за доставките на електроенергия и природен газ. Съгласно член 102 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на […]

Read more ›
С промени в Закона за ДДС се удължават 9-те процента за туризма

С промени в Закона за ДДС се удължават 9-те процента за туризма

Със свое решение правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В Предвижда се освобождаване от ДДС при закупуването на стоки и услуги, предназначени за дарение от Европейската комисия или от агенция или орган, създаден съгласно правото на Европейския съюз, при изпълнение на задачи за справяне с последствията от пандемията COVID-19. […]

Read more ›
Религиозните празници през 2022 г.

Религиозните празници през 2022 г.

По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2022 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат да ползват, по свой избор, част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници. Празниците на Католическата църква […]

Read more ›
По нова програма бизнесът ще преподава в училища, учители ще се обучават във фирми

По нова програма бизнесът ще преподава в училища, учители ще се обучават във фирми

Кабинетът одобри на днешното си заседание 234 410 лева по Национална програма „Бизнесът преподава“. От тях 184 135 лева са за бизнес занятия на ученици от I до XII клас. Представители на предприятия ще запознават децата с новостите в технологичния сектор и индустрията. Останалите 50 275 лева са за обучения на учители в реална работна среда. Педагозите ще участват в […]

Read more ›
Оттук нататък: Групи и организации за плодове и зеленчуци само, ако членовете са с еко ангажимент

Оттук нататък: Групи и организации за плодове и зеленчуци само, ако членовете са с еко ангажимент

Тематичната работна група ще обсъжда утре условия по проект на регламент, който не може да бъде прочетен Тъй като България е много назад в степента на сдружаване сред фермерите (виж най-отдолу броя на регистрираните обединения – б.р.), новите интервенции в сектор Плодове и зеленчуци, която касае условията и възможностите за инвестиции и подпомагането на новосъздадени групи и организации, допълнително ще отблъснат тези, […]

Read more ›