Archive for март, 2022

Промени в условията по мярка 11: Новите ангажименти за биопроизводители ще са от 1 до 3 години

Промени в условията по мярка 11: Новите ангажименти за биопроизводители ще са от 1 до 3 години

Бенефициентите по мярката от 2020 г. могат да увеличават площите с повече от 20% Контролиращите фирми вече няма да изпращат данни в ДФ „Земеделие“ През 2022 г. биологичните производители, които получават компенсаторни плащания по мярка 11 от ПРСР 2014-2020 г. , могат да поемат нови ангажименти с продължителност от 1 до три години. Причината е забавеното с две години начало на […]

Read more ›
Източнофризийски овце

Промени в наредбата за директни плащания вкарват Източнофризийските овце и млекоматите

Урежда се процедурата при смърт на кандидата за обвързано подпомагане и за преходната национална помощ Обнародвани днес в „Държавен вестник“, бр. 17, промени в Наредба № 3/2015 г. за прилагане на схемите за директни плащания вкарват в списъка на обвързаните плащания за овце и кози под селекция породата Източнофризийска овца. Към стопаните, които продават на пазара чрез млекомати сурово мляко, се […]

Read more ›
Планира се създаване на държавен запас от торове със закупуването им директно от заводите

Планира се създаване на държавен запас от торове със закупуването им директно от заводите

Продоволствената осигуреност на страната със зърно е обезпечена, отчете Консултативният съвет Вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев и министърът на земеделието д-р Иван Иванов участваха в заседание на Консултативния съвет по зърното. „Наличностите в страната са достатъчни, имаме зърно за 2 години напред“, заяви министър Асен Василев по време на съвета по зърното, в който взе участие онлайн. По думите […]

Read more ›
Честита Баба Марта! Нека има здраве, мир и любов!

Честита Баба Марта! Нека има здраве, мир и любов!

Честита Баба Марта! Нека през първия пролетен месец духът на войната внезапно да загуби силите, да се изнесе към най-дълбоката черна дупка на Вселената и да остане залостен там за вечни времена! Нека с усещането за пролет март да ни донесе нова енергия, нови радости и нова любов! Щом самата Земя всяка година вдъхва живот на всичките си творения, отново […]

Read more ›