Archive for април 12th, 2022

Министър Иванов обобщи в цифри държавни и евро субсидии за животни и плодове и зеленчуци за 2022 г.

Министър Иванов обобщи в цифри държавни и евро субсидии за животни и плодове и зеленчуци за 2022 г.

В сумите не са включени евентуалните 5% от ПРСР и европейската кризисна подкрепа за 10,6 млн. евро „През 2022 г. сектор Земеделие ще бъде подкрепен с държавни помощи и директни плащания  в размер на близо  902 млн. лв. Ръководство на Министерство на земеделието оценяваме тежкото състояние, в което се намира сектора, не само заради последствията от Ковид кризата, така и […]

Read more ›
Бик от месодайната порода Абърдийн Ангус

Ковид схемата най-щедра към месодайните говеда под селекция – 198 лв.

Днес в три поредни заседания – с растениевъди, розопроизводители и с животновъди браншовиците научиха какви са ставките по така чаканата Ковид-схема с бюджет от 142,5 млн. лв. В момента Консултативният съвет за плодове и зеленчуци продължава след няколкочасово прекъсване, тъй като някои от браншовиците искат обявените ставки да бъдат променени. Прогнозите са, че заседанието ще продължи до късно. Със сигурност обаче […]

Read more ›
Перки срещу пролетни слани на Хортисмарт солюшън

175 са кандидатствали по схемата за машини за заготовка и съоръжения срещу слани и градушки

С 3 милиона лева е надхвърлен бюджетът 175 земеделски стопани подадоха заявления за подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“. Подадените проекти са за над 13 млн. лв. (13 139 117 лева). Бюджетът по схемата за 2022 г., утвърден с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд […]

Read more ›
Въвежда се директива за изследване на сортовата идентичност на семена при съмнения

Въвежда се директива за изследване на сортовата идентичност на семена при съмнения

В случай на съмнение относно сортовата идентичност на семена ще може да се използват биохимични и молекулярни техники за изясняване на реалната картина. Това е записано в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз, публикуван на уебсайта на МЗм. Използването на специфичните техники […]

Read more ›
Доц. Ганка Баева: Нормално е изкупната цена на маслодайната роза да е 3 лв.

Доц. Ганка Баева: Нормално е изкупната цена на маслодайната роза да е 3 лв.

Добра реколта на розов цвят прогнозира засега доц. Ганка Баева, директор на Института по розата и етеричномаслените култури в Казанлък. Доц. Баева обаче открои три основни проблема пред розопроизводителите тази година, пише БТА. Първият от тях е работната ръка и по-точно сериозния недостиг на розоберачи. Вторият проблем са еднодневните трудови договори. Третият проблем е изкупната цена на розовия цвят. Още […]

Read more ›