Archive for април 15th, 2022

ЕК реши да отложи някои зелени изисквания, за да се увеличи производствения потенциал

ЕК реши да отложи някои зелени изисквания, за да се увеличи производствения потенциал

С цел предприемане на мерки за увеличаване на производствения потенциал в ЕС, беше прието Решение за изпълнение (ЕС) 2022/484 на Европейската комисия (ЕК) с възможности за предвиждане на дерогации от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета и от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията по отношение на изпълнението на определени условия, свързани със зелените директни […]

Read more ›
Костадин Костадинов

НАЗ и организации от общо 9 държави от ЕС искат в обща декларация отлагане на ОСП с една година

В документа се настоява за дерогация на някои еко-мерки във Втори стълб, за незабрана на активни вещества на пестициди, за увеличаване на обвързаната подкрепа и за протеинови култури Организации на земеделски производители от девет държави от ЕС призоваха за едногодишно отлагане на началото на новата Обща селскостопанска политика (ОСП), позовавайки се на последиците от войната в Украйна. В съвместна декларация, подписана […]

Read more ›
От 18 април до 20 май кланиците заявяват подпомагане за реализирани агнета и ярета

От 18 април до 20 май кланиците заявяват подпомагане за реализирани агнета и ярета

От 78 кланици в страната, едва 15 кандидатстваха за същото подпомагане през 2021 г. От 18 април до 20 май 2022 г. се отваря прием по държавната помощ de minimis за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика и реализация на месо от дребни преживни животни в търговската мрежа през 2022 г. Това дава възможност по време на Великденските […]

Read more ›
Оператори на риба и аквакултури могат да се възползват от три нови подкрепи със задна дата

Оператори на риба и аквакултури могат да се възползват от три нови подкрепи със задна дата

Министерството на земеделието защити допълнителна подкрепа за рибарството и аквакултурите. На 13 април Комисията предложи втори пакет от кризисни мерки в подкрепа на рибарството и аквакултурите. Предвижда се законодателно изменение на Регламент  (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за периода 2014—2020 г., което ще даде възможност за допълнителни кризисни мерки в подкрепа на секторите […]

Read more ›
НАП държи под око производителите и търговците на яйца и агнешко месо

НАП държи под око производителите и търговците на яйца и агнешко месо

Национална агенция за приходите извършва денонощно наблюдение на фирмите – производители и търговци на яйца и агнешко месо в цялата страна около Великден и Гергьовден. Служители от звеното „Фискален контрол“ на НАП следят както продажбата на яйца и агнешко в страната, така и вноса и износа им за страни от Европейския съюз. Фискалните инспектори анализират придружаващите стоката документи,  количествата, преминали […]

Read more ›