Archive for април 27th, 2022

Новопоникнал памук

ДФ „Земеделие“ преведе субсидиите за памука

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) разплати 3 741 350 лв. по Схемата за специално плащане за памук за Кампания 2021. Подпомагане получиха 77 земеделски стопани, които са заявили участие в схемата и отглеждат памук от сортове, вписани в сортовата листа на България или в европейския каталог на полските култури. За да получат финансиране кандидатите по Схемата […]

Read more ›
Производителят на торове „Неохим“ загуби 20% от цената на акциите заради новината за газа

Производителят на торове „Неохим“ загуби 20% от цената на акциите заради новината за газа

Производителят на азотни торове „Неохим“АД в Димитровград загуби днес за часове над 20% от цената на акциите, търгувани на Българската фондова борса, съобщи „Инвестор.БГ“. Борсата отчита като цяло спадове на основния индекс SOFIX с 0,8% до 625 пункта, като и на по-широкия индекс BGBX40 с 1% до 145 пункта. Причината е в новината за спиране на доставките на руски газ. Природният […]

Read more ›
МС отпусна по 1,5 млн. лв. за Интелигентно животновъдство и растениевъдство

МС отпусна по 1,5 млн. лв. за Интелигентно животновъдство и растениевъдство

Средствата по двете 3-годишни програми се разпределят от Министерството на образованието и науката към университети и институти Министерският съвет одобри 3 млн. лева за развитие на интелигентно животновъдство и растениевъдство в страната. Средствата се отпускат за дейности по две национални научни програми на Министерството на образованието и науката – „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“, които се изпълняват от 2021 г. […]

Read more ›
Нова наредба за зърнените храни за деца и кърмачета забранява използването на някои пестициди

Нова наредба за зърнените храни за деца и кърмачета забранява използването на някои пестициди

Изискването към продуктите за растителна защита ще влезе в сила по-късно – от 27 октомври 2022 г. Проект на нова Наредба за изискванията към преработените храни на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца поставя някои ограничения в производството на зърнена реколта. Суровините не трябва да съдържат вещества в количества, които биха могли да увредят здравето на […]

Read more ›
Започна приемът на заявления за подпомагане по биологичната мярка 11

Започна приемът на заявления за подпомагане по биологичната мярка 11

От днес, 27 април, започва приемът на заявления за подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. Датата е определена със заповед на земеделския министър, подписана днес. През Кампания 2022 ще се приемат заявления, с които се удължават приключилите през 2021 г. ангажименти и заявления, с които се изпълняват текущи ангажименти. Вчера бяха обнародвани промени в Наредба № […]

Read more ›