Archive for май 20th, 2022

Наредено е изплащане на субсидии по мярка 11 към над 1000 биопчелари

Наредено е изплащане на субсидии по мярка 11 към над 1000 биопчелари

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДЗФЗ – РА) започна изплащането на финансовата помощ по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. за Кампания 2021 г.  Първото плащане в размер на 8,3 млн. лв. (8 320 305 лв.) е наредено по сметките на  1 024 земеделски стопани, поели ангажименти в направление „Биологично пчеларство“. Подпомагането по мярка 11 „Биологично земеделие“ се предоставя под формата […]

Read more ›
УС на ДФЗ определи по 1800 лв. за производители на Странджански манов мед

УС на ДФЗ определи по 1800 лв. за производители на Странджански манов мед

Управителният съвет на Държавен Фонд „Земеделие” (ДФЗ) утвърди 18 000 лв. помощ de minimis за земеделски стопани за покриване разходите по задължителни мерки за контрол за съответствие на качеството на защитено наименование за произход „Странджански манов мед“. Странджанският манов мед е със защитено наименование за произход и се среща единствено в района на Странджа планина. Схемата ще съдейства за съхраняване […]

Read more ›
Вторият транш за хуманно отношение към свине ще е без редукция

Вторият транш за хуманно отношение към свине ще е без редукция

Изплащането на финансовите средства за втория транш за угоени прасета по държавната помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ за 2022 г. ще бъде извършено без прилагане на коефициент на редукция 0.5, както бе заложено в указанията за прилагане на схемата. Това реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Промяната се прави по […]

Read more ›
Градинари, овощари и животновъди могат да получат до 15 000 лв. кредити от ДФ „Земеделие“

Градинари, овощари и животновъди могат да получат до 15 000 лв. кредити от ДФ „Земеделие“

Изисква се да бъдат погасени до 30 юни при 2% лихва Управителният съвет на Държавен Фонд „Земеделие” (ДФЗ) отпусна 30 млн. лв. за 2022 г. за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство и на стопаните, отглеждащи едри и дребни преживни животни. Кредитите ще се предоставят при лихва в размер на  2% и следва да […]

Read more ›
Вековни лесозащитни пояси в Добруджа съхнат и трябва да бъдат възстановени

Вековни лесозащитни пояси в Добруджа съхнат и трябва да бъдат възстановени

Необходимо е мобилизиране на горския и земеделския сектор за възстановяване на системата от защитни горски пояси. Един от проблемите е свързан със съхненето на ясеновите пояси и изисква спешни мерки“. Това каза зам.-министърът на земеделието Иван Христанов при откриването на работна среща в град Добрич. Срещата започна с теренно посещение на защитни пояси в землището на с. Стожер, където присъстващите […]

Read more ›