Archive for юни 3rd, 2022

Снимката има илюстративен характер

ДФЗ започна да плаща по мярка 14 „Хуманно отношение към животни“

Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе 7 856 533,18 млн. лева на 578 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Общо 1084 фермери подадоха документи за подпомагане по мярката за 2021 година. Финансовата помощ на кандидатите се изплаща поетапно – след приключване на всички проверки, които продължават и в момента. […]

Read more ›
Питър Декейзър (вляво) заедно с Тодор Евтимов, технически мениджър в БАСФ, пред ключови земеделци от Ямболско

Научна и развойна дейност на най-високо ниво при селекцията на рапичните хибриди ИнВигор на БАСФ

Гост лектор г-н Питър Декейзър, Мениджър развитие на маслодайни култури в БАСФ Мениджърът развитие на маслодайни култури в БАСФ, Питър Декейзър бе наскоро в България, за да представи накратко пред фермери селекционния процес на компанията и целите, които тя си поставя в краткосрочно бъдеще. Селекционният център, където работи г-н Декейзър, създава хибриди от зеленчукови и полски култури. Изследователите разполагат с […]

Read more ›
На 101 стопани със 100% пропаднали площи през 2021 г. са изплатени общо 841 хил. лв.

На 101 стопани със 100% пропаднали площи през 2021 г. са изплатени общо 841 хил. лв.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 840 688 лв. по помощта за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия, настъпили през 2021 г. Средства получават 101 земеделски стопани. Приемът по схемата продължи от 3 до 20 май. Помощта се плаща на земеделските производители по-рано от определения краен срок, който изтича […]

Read more ›
Правителството внесе в НС важен нов параграф към Закона за собствеността на земеделските земи

Правителството внесе в НС важен нов параграф към Закона за собствеността на земеделските земи

Според проекта собствениците на възстановени земеделски земи трябва да подадат в двугодишен срок искане за установяване на граници на имотите им. Ако не го направят, имотите им се разпределят служебно от съответната общинска земеделска служба Правителството внесе проект на Закон за допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) в парламента. Предложението на Министерския съвет е в […]

Read more ›
При съмнение за автентичност на посевен материал може да се използва друга призната техника

При съмнение за автентичност на посевен материал може да се използва друга призната техника

Наредба за изменения и допълнения на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз е обнародвана днес в бр. 41 на „Държавен вестник“ от 3 юни 2022 г. В приложение № 2 към чл. 3, чл. 4, чл. 7 и чл. 24 и се създава т. 7, в която е същността […]

Read more ›