Archive for юни 29th, 2022

Прогноза за юли: Около 10-то число се очакват стопански валежи, в останалите дни – горещо

Прогноза за юли: Около 10-то число се очакват стопански валежи, в останалите дни – горещо

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ В началото на юли развитието на земеделските култури ще протича при наднормени температури, а в по-голямата част от страната – и при наличие на добри влагозапаси в 50 и 100cmслой – следствие от падналите наднормени юнски валежи, надвишили на много места  80-100l/m² (Враца – 169 l/m², Монтана – 91 l/m², Шумен – 113 l/m², София – 153 […]

Read more ›
Отменено е решението за 1,1 млрд. лв. към „Врана“ за изкупуване на зърно за резерва

Отменено е решението за 1,1 млрд. лв. към „Врана“ за изкупуване на зърно за резерва

Министерският съвет отмени ПМС № 159 от 2022 г. за увеличаване капитала на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Врана“ ЕАД и за възлагане на търговското дружество на задължения за изпълнение на цели на публичната политика и Постановление № 33 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието за 2022 […]

Read more ›
Правителството одобри допълнителни 163 млн. лв. за нов прием по общинската мярка 7.2 от ПРСР

Правителството одобри допълнителни 163 млн. лв. за нов прием по общинската мярка 7.2 от ПРСР

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ще може да открие процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със средства в размер до 163 203 274 лева над финансовия ресурс по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на […]

Read more ›
Прекалено зелените цели на ЕК за горите обедини 7 държави, в това число и България

Прекалено зелените цели на ЕК за горите обедини 7 държави, в това число и България

Австрия,  България, Словакия, Словения, Латвия, Финландия и Швеция ще съгласуват дпозициите си при приемане на законодателни актове Заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов представи актуалната ситуацията в България, перспективите и приоритетите за развитие на горския сектор на неформална среща на ресорните министри от държави членки на ЕС. В дискусията участваха министрите, отговарящи за горите от Австрия,  България, Словакия, Словения, Латвия, […]

Read more ›
И брашното ще е с 0% ДДС до юли 2023 г.

И брашното ще е с 0% ДДС до юли 2023 г.

Освен хляба, и брашното ще е с 0% данък добавена стойност. Това гласуваха на второ четене депутатите при актуализацията за бюджета. Нулевата ставка ще се прилага от 1 юли 2022 до 30 юни 2023 г. Предложението за нулева ставка върху брашното бе на депутата на ИТН Пламен Абровски и други представители от групата. Мотивите на искането е, че могат да възникнат […]

Read more ›