Archive for август 9th, 2022

Наредба за здравните изисквания към селскостопанските аптеки определя минимални площи и видове настилки

Наредба за здравните изисквания към селскостопанските аптеки определя минимални площи и видове настилки

Нова наредба за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки поставя редица изисквания към собствениците им. Тя е обнародвана в бр. №64 на „Държавен вестник“ от 9 август 2022 г. В наредбата е посочено в какви сгради не могат да функционират селскостопанските аптеки. Посочено е, че в тях не може да се разфасоват, преопаковат или приготвят разтвори от […]

Read more ›
От днес влиза в сила нова наредба за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце

От днес влиза в сила нова наредба за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце

Нова наредба за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце влиза в сила от днес. Тя е обнародвана в брой № 64 на „Държавен вестник“ от 9 август 2022 г. Новата наредба отменя досега действащата Наредба № 15 от 2009 г. НАРЕДБА № 2 от 28 юли 2022 г. за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце […]

Read more ›