Archive for ноември 23rd, 2022

МС утвърди средства на ДФЗ за директни плащания, по ПРСР, ПМДР и пазарни мерки

МС утвърди средства на ДФЗ за директни плащания, по ПРСР, ПМДР и пазарни мерки

Министерският съвет (МС) утвърди актуализирани годишни разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за 2022 г. Промените целят привеждане на разчетите по-близо до реално очакваното изпълнение и осигуряване на средства по параграфи с прогнозен недостиг за сметка на параграфи, по които е налице неизпълнение. Изменението ще осигури допълнителни средства за директни плащания на земеделски производители […]

Read more ›
Брутната добавена стойност в земеделието през 2021 г. е над 6 млрд. лв. и расте през 2022 г.

Брутната добавена стойност в земеделието през 2021 г. е над 6 млрд. лв. и расте през 2022 г.

Миналата година износът на селскостопански стоки се е увеличил с 26%, през настоящата положителното салдо е с 66% ръст Правителството прие Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2022 г. Той включва обстоен анализ за миналата и прогнозни данни за настоящата година. Брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство” през 2021 г. възлиза […]

Read more ›
Ето кога са празниците на религиозните общности у нас през 2023 г.

Ето кога са празниците на религиозните общности у нас през 2023 г.

По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2023 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат да ползват, по свой избор, част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници. Празниците на Католическата църква […]

Read more ›
Великобритания остана без яйца заради натиск на търговците към фермите

Великобритания остана без яйца заради натиск на търговците към фермите

Някои кръчми извадиха яйцата от менюто си, супермаркети въведоха ограничения при пазаруването Купувачите във Великобритания бяха посрещнати с празни рафтове за яйца, тъй като недостигът им, за който секторът предупреди още през март, се прояви с пълна сила. Докато търговците на дребно искат да обвинят въздействието на инфлуенцата по птиците (AI), производителите продължават да изясняват, че спираловидните разходи и липсата на подкрепа от […]

Read more ›
Срокът за регистриране на кладенци за собствени нужди може да се удължи до 28 ноември 2025 г.

Срокът за регистриране на кладенци за собствени нужди може да се удължи до 28 ноември 2025 г.

Срокът за регистрация на кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани, разположени в границите на населените места и селищните образувания, да бъде удължен с още три години – до 28 ноември 2025 г. Това решиха депутатите от Комисията по околната среда и водите на извънредно заседание в зала „Запад“ на Народното събрание с приемането на промени на второ четене […]

Read more ›