Archive for ноември 27th, 2022

Само за 7 години: Всеки четвърти фермер е излязъл от бизнеса

Само за 7 години: Всеки четвърти фермер е излязъл от бизнеса

През 2021 г. стойността на брутната продукция на растениевъдството е 8,08 млрд. лв., на животновъдството е 1,93 млрд. лв. За седем години броят на земеделските стопани, регистрирани по наредба №3, е намалял с 26 356. През 2015/2016 г. производителите са били 98 303-ма, а през 2021/2022 г. вече са 71 947, което е с 27% по-малко. Това показват някои от […]

Read more ›