Archive for май 5th, 2023

С нова наредба за производството на коноп се увеличава процентното съдържание на психоактивното вещество

С нова наредба за производството на коноп се увеличава процентното съдържание на психоактивното вещество

В срок от 3 месеца от днес производителите трябва да поискат ново разрешение за отглеждане на конопените растения Разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа вече ще се издава и когато сортовете съдържат по-малко от 0,3 тегловни процента тетрахидроканабинол. Досега изискването бе психоактивното вещество да е под 0,2 тегловни процента. Това е записано в обнародваната днес Наредба за изменение и допълнение […]

Read more ›
Агрометеорология: Неустойчивото мокро време активира вредителите. Обследвайте!

Агрометеорология: Неустойчивото мокро време активира вредителите. Обследвайте!

Прогноза за периода 5-11 май 2023 г. Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ До края на първото и началото на второто десетдневие на май вегетацията на земеделските култури ще протича при температури под климатичните норми и при наличие на добри почвени влагозапаси в 50 cm и 100 cm слой – над 80-85% от пределната полска влагоемност (ППВ). През периода при пшеницата […]

Read more ›