Archive for юни 2nd, 2023

Илия Проданов: Декларирането на ренти под 5 хил. лв. е административно непосилно

Илия Проданов: Декларирането на ренти под 5 хил. лв. е административно непосилно

В края на миналата година 48-то Народно събрание прие промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. С промяната арендаторите са длъжни от 2023 г. да декларират всяка една сума от изплатените от тях ренти, като досега действащият праг от 5 хил. лв отпада. Въведената промяна цели да проследи всички приходи от наеми в страната. Справката се подава […]

Read more ›
Наредба №6 за плащания в зони от Натура 2000 е обнародвана

Наредба №6 за плащания в зони от Натура 2000 е обнародвана

НАРЕДБА № 6 от 30 май 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. Г л а в а  п ъ р в а ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) […]

Read more ›
Почитаме саможертвата на Христо Ботев и загиналите герои

Почитаме саможертвата на Христо Ботев и загиналите герои

Преди 147 години на 2 юни 1876 г. във Врачанския Балкан загива от куршум Христо Ботев –  поет, вулкан от страсти и любов към България, а също и към любимите жени. Спорен е въпросът кой е изстрелял куршума. Редовната турска войска, която е обкръжила четата на Христо Ботев, отрязва главата на героя и я забива на кол в центъра на Враца за ужас на българите. […]

Read more ›