Archive for август, 2023

НАЗ е инициатор на проекта за промени в Наредба №4

НАЗ е инициатор на проекта за промени в Наредба №4

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) съобщи, че има съществен принос за написване на проекта за допълнения в Наредба № 4 от от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни. Прочети още: Фермери с шанс да входират пропуснати или объркани планове по някои интервенции и по ПРСР […]

Read more ›
Фонд „Земеделие“ получава допълнителни 170 млн. лв. от националния бюджет

Фонд „Земеделие“ получава допълнителни 170 млн. лв. от националния бюджет

Правителството одобри допълнителни разходи от националния бюджет към ДФ „Земеделие“ в размер на 170 млн. лв. за 2023 г. Средствата се отпускат за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки и за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове и по мерки за компенсиране на претърпени щети от неблагоприятни климатични събития, […]

Read more ›
С нормативни промени ще се подобрят обезщетенията за ферми, засегнати от заразни болести

С нормативни промени ще се подобрят обезщетенията за ферми, засегнати от заразни болести

Процедурата за обезщетение на собствениците на животновъдни обекти, засегнати от заразно заболяване, се ускорява и подобрява. За целта са приети промени в Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни, засегнати от заразно заболяване. Запазва се принципът на споделената отговорност между държавата и собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, чрез налагане на коефициент […]

Read more ›
Украйна, пестицидите и генното редактиране са обсъдили министрите на земеделието

Украйна, пестицидите и генното редактиране са обсъдили министрите на земеделието

Правителството се запозна днес с резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се проведе на 25 юли 2023 г. в Брюксел. Алтернативни маршрути на износ на украинска продукция По отношение на ситуацията на селскостопанските пазари, по-специално вследствие на руската инвазия в Украйна, петте най-засегнати държави членки на ЕС, в това число и Република България, […]

Read more ›
България смята, че прилагането на нови геномни техники дава предимства

България смята, че прилагането на нови геномни техники дава предимства

На Съвета по земеделие в началото на септември ще се обсъди ползата на фермерите, ако са по-зелени и по-иновативни Правителството одобри позицията на България за предстоящото Неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе в периода 3 – 5 септември 2023 г. в гр. Кордоба, Кралство Испания. Министрите на земеделието на държавите членки […]

Read more ›