Archive for юни 1st, 2024

За обсъждане са публикувани промени в Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ

За обсъждане са публикувани промени в Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ

Измененията са основно в чл. 47в и чл. 104, който се е разтегнал до буквата „ф“ Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) е публикуван за обществено обсъждане до 12 юни в сайта на МЗХ.  Със Закона за изменение и допълнение на Закона […]

Read more ›
От днес одобрените от ЕК промени на Стратегическия план влизат в сила

От днес одобрените от ЕК промени на Стратегическия план влизат в сила

Първото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г. у одобрено от Европейската комисия. Промените в различните интервенции, включени в Плана, ще спомогнат за улесняване неговото изпълнение и адаптиране на условията и изискванията към резултатите от прилагането. Това ще даде възможност за облекчаване на административната тежест и по-добро насочване на […]

Read more ›
Още 12,42 лв./ха допълнително преразпределително плащане бе преведено

Още 12,42 лв./ха допълнително преразпределително плащане бе преведено

Общо сумата по това директно подпомагане за средните и по-малки фермери стана 230,76 лв./ха ДФ ”Земеделие” преведе 9 738 587 лв.  по сметките на 46 424 кандидати. Това е окончателната оторизация по интервенцията „Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост“ (ДП-ОПДУ) за Кампания 2023 г. Общият размер на плащането за един, отговарящ на условията за подпомагане хектар е 230.76 лева/ха, […]

Read more ›