Archive for юни 7th, 2024

54,5% от територията на България е земеделска

54,5% от територията на България е земеделска

Земеделската земя е с най-голям дял в Северен централен район – 66,7%. В Южен централен е 43,6% Към 31 декември 2023 г. територията на Република България, изчислена от Националния статистически институт (НСИ) на базата на цифрови модели на кадастралната карта на страната, е 110 996.76 кв. километра. Според начина на трайно ползване (конкретно предназначение) на поземлените имоти, най-голяма площ заемат […]

Read more ›
Купувачи на зърно при Софийска стокова борса липсват, продавачите вдигат

Купувачи на зърно при Софийска стокова борса липсват, продавачите вдигат

В първите дни на юни цената ФОБ на хлебната пшеница в Чикаго се понижи с нови 13,00 долара до 250,00 щ.д./т за доставка през юни, Франция загуби само 1,00 евро до 244,00 евро/тон. Украйна държеше досега най-ниските котировки и тези дни наваксва с ново поскъпване от 10,00 долара до 230,00 щ.д./т, а Русия остава с нулева промяна на 232,00 щ.д./тон, […]

Read more ›
Млечни крави с птичи грип в пет американски щата не оздравяха

Млечни крави с птичи грип в пет американски щата не оздравяха

Икономическите щети от болестта при говеда ще се окажат по-високи от очакваните Млечни крави, заразени с птичи грип в пет американски щата, са умрели или са били заклани от фермери, защото не са се възстановили, казаха държавни служители и учени пред Ройтерс. Докладите за смъртните случаи предполагат, че епидемията от птичи грип при кравите може да нанесе по-големи икономически жертви, отколкото се […]

Read more ›
Биогаз инсталация край животновъдна ферма в Пловдивско

ДФ „Земеделие“ е отрязал от плащания стопани с неземеделски дейности, въпреки че са активни фермери

Те трябва да пуснат жалби във фонда след 30 юни Земеделски производители, които са регистрирани като такива по наредба № 3 от 1999 г., и които отговарят на дефиницията за активен фермер, са отрязани от подпомагане както по интервенцията Основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ), така и от обвързаната подкрепа. За това съобщи пред Агро Пловдив земеделец, който предпочете […]

Read more ›
Пожароопасният сезон за горите е обявен. На 11 хил. дка вече е върлувал огън

Пожароопасният сезон за горите е обявен. На 11 хил. дка вече е върлувал огън

До момента опожарените териотории са два пъти повече спрямо 2023 г. Обявен е пожароопасният сезон в горските територии в цялата страна. Според разпоредбите на Закона за горите, обявяването на пожароопасния сезон става по предложение на директора на съответната Регионална дирекция по горите със заповед на областния управител, който определя времетраенето. Поради спецификата на всеки отделен регион, периодът е различен и […]

Read more ›