Post Tagged with: "административна тежест"

Протестите в земеделието

Брюксел предлага преразглеждане на ДЗЕС с цел облекчаване на фермерите

Обмисля се да отпаднат проверките за фермери със стопанства до 10 хектара Европейската комисия (ЕК) изпрати документ до белгийското председателство, очертаващ първите възможни действия за намаляване на административната тежест върху раменете на фермерите. Документът, който ще бъде обсъден с държавите-членки на Съвета по земеделие на 26 февруари , изброява набор от краткосрочни и средносрочни действия, които могат да бъдат предприети за постигане на […]

Read more ›