Post Tagged with: "анкета"

Подпомагане по ОСП по време на преходния период – Анкета

Подпомагане по ОСП по време на преходния период – Анкета

Какви са обществените нагласи по отношение на разпределението на субсидиите по време на преходния период на ОСП се опитва да разбере Фондация Смарт Агростарт в своя анкета Дискусиите, посветени на новата Обща селскостопанска политика (ОСП), този път са наистина напрегнати. Постигането на компромиси е трудно, задоволяването на всички интереси, запазвайки същевременно т.нар. „зелен тренд“ изглежда практически невъзможно. Но ще трябва […]

Read more ›
Подходът Лидер – ползи за местното развитие (анкета)

Подходът Лидер – ползи за местното развитие (анкета)

Достатъчно познати и използвани у нас ли са публично-частните партньорства, подкрепяни от ЕС чрез Програма за развитие на селските райони? Подходът ЛИДЕР насърчава местните общности в селските райони да търсят нови начини за повишаване на своята конкурентоспособност, за оптимално оползотворяване на ресурсите и за преодоляване на различни по вид предизвикателства като застаряващото население, заниженото качество на предоставяне на услуги или […]

Read more ›
Кои са бариерите пред иновациите в селското стопанство у нас

Кои са бариерите пред иновациите в селското стопанство у нас

Фондация Смарт Агростарт търси вашите отговори чрез своя анкета Защо у нас въвеждането на иновации в селското стопанство звучи за фермерите като предложение да научат китайски език? Кои са бариерите пред европейското ни бъдеще, в което иновациите са важен тактически инструмент? Според Общата селскостопанска политика (ОСП), всяка държава-членка на ЕС сама определя какво означава „иновация“, както и това кой може […]

Read more ›
Удобна ли е ви ПРСР, за да модернизирате стопанството си?

Удобна ли е ви ПРСР, за да модернизирате стопанството си?

Фондация Смарт Агростарт търси с анкета вашата преценка за качествата и недостатъците в инвестиционните мерки по програмата Пред прага на следващия програмен период Фондация Смарт Агростарт изследва в рамките на проекта „Заедно за българското село!“ обществения отглас за инвестиционните мерки в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Програмата без съмнение ще продължи да действа и през мандата на земеделския […]

Read more ›
Предизвикателства пред директните продажби от земеделски производители до крайни потребители – Анкета

Предизвикателства пред директните продажби от земеделски производители до крайни потребители – Анкета

Какви са начините за облекчаване на директния контакт между фермерите и потребителите се опитва да разбере фондация Смарт Агростарт в своя анкета В световен мащаб потребителите стават все по-взискателни към това, което консумират. Те искат да знаят не само откъде идва то, но и по какъв начин е отгледано, от кого, какво е вложено в производството – не само като […]

Read more ›