Post Tagged with: "БВП"

5% от брутната добавена стойност през 2022г. са от земеделието

5% от брутната добавена стойност през 2022г. са от земеделието

Брутният вътрешен продукт (БВП) за 2022 година, получен като сума от тримесечни данни през годината, се увеличава в реално изражение с 3.4% спрямо 2021 година. За 2022 г. БВП достига номинален стойностен обем от 165 384 млн. лева. Преизчислен в щатски долари при средно годишен валутен курс от 1.861798 лв. за 1 щатски долар, БВП възлиза на 88 830 млн. […]

Read more ›
Годишен ръст на БВП с 4,8% през второто тримесечие

Годишен ръст на БВП с 4,8% през второто тримесечие

През второто тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 4.8% спрямо второто тримесечие на предходната година и с 1.1% спрямо първото тримесечие на 2022 г. според сезонно изгладените данни по експресни оценки. В номинално число той достига 38 302.7 млн. лева, съобщава НСИ. През второто тримесечие на 2022 г. брутната добавена стойност нараства с 5.3%.  Реализираната добавена стойност […]

Read more ›
НСИ: Брутният вътрешен продукт на човек у нас е с 45% под средния за ЕС

НСИ: Брутният вътрешен продукт на човек у нас е с 45% под средния за ЕС

Националният статистически институт представи прогнозните оценки на Паритетите на покупателната способност (ППС) и Брутния вътрешен продукт (БВП) в ЕС на човек от населението през 2021 година. Включени са 27-те държави – членки на ЕС. През 2021 г. Люксембург и Ирландия отбелязват най-високо ниво на БВП на човек от населението в ЕС, съответно 177 и 121% над средното за ЕС равнище. […]

Read more ›
Есенна прогноза на ЕК: БВП на България за 2021 г. ще е с ръст 3,8% при 5% средно за съюза

Есенна прогноза на ЕК: БВП на България за 2021 г. ще е с ръст 3,8% при 5% средно за съюза

Инфлация постепенно ще намалява от 2,6% за тази година до 1,6% през 2023 г. Европейската комисия (ЕК) представи есенната си прогноза за икономическия растеж през 2021 г. в държавите членки. За България предвижданията са, че ще завърши годината с 3,8% ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) при средно повишение от 5% на страните в Европейския съюз. За 2022 г. комисията […]

Read more ›
Националната икономика пропада с 8,5% през април-юни

Националната икономика пропада с 8,5% през април-юни

През второто тримесечие на 2020 г. икономиката пропада с 8,5% спрямо април-юни 2019 г. Спрямо първото тримесечие на 2020 година минусът на произведения брутен вътрешен продукт (БВП) е с 10% надолу по сезонно изгладени цени. БВП за второто тримесечие на тази година възлиза на 27 395 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 14 007 млн., […]

Read more ›