Post Tagged with: "водоснабдяване"

35 общински проекти за водоснабдяване по мярка 7.2 са одобрени

35 общински проекти за водоснабдяване по мярка 7.2 са одобрени

Сред разписаните предложения са тези на общините Брезово, Хисаря и Съединение Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) одобри 35 проектни предложения за водоснабдителни съоръжения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни […]

Read more ›
Снимка на МЗХГ

Лозана Василева: Имаме 49 договора с общини за ВиК проекти с бюджет от 127 млн. евро

127 милиона евро са заделените средства за водоснабдяване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Това съобщи земеделският зам.-министър Лозана Василева пред 8-та национална конференция, организирана от Българска асоциация по водите и Камарата на строителите в България. Тези средства дават възможност на общините […]

Read more ›