Post Tagged with: "вредители"

Нападната от калифорнийска въшка ябълка

Нова наредба отменя 9 наредби свързани с вредители по растенията

Проект на наредба планира отмяната на девет други наредби, разписани от различни земеделски министри в периода 2001-2016 г. Проектонаредбата е публикувана днес на сайта на МЗм и е отворена за обществено обсъждане до 23 февруари. Повечето от нормативите са свързани с борба срещу някои вредители, най-вече при картофите. Става въпрос за: Наредба № 11 от 2001 г. за борба с […]

Read more ›
Колко ли пари за земеделието ще бъдат загубени заради несвършена работа по Стратегическия план?

Колко ли пари за земеделието ще бъдат загубени заради несвършена работа по Стратегическия план?

Няма написани ръководства за интегрирано управление на вредителите, няма регистрирани производители, които прилагат щадящото земеделие, липсват и регистрираните устойчиви на вредители сортове Прилагането на Стратегическия план за 2023-2027 г. започва, а обемът на несвършена от администрацията работа няма да може да се навакса на 2-3 месеца. Със сигурност има голяма нужда от информационна кампания сред земеделците, но дали министерството е готово […]

Read more ›
Стопаните на трайни насаждения заявяват подпомагане за зимни пръскания до 28 октомври

Стопаните на трайни насаждения заявяват подпомагане за зимни пръскания до 28 октомври

Помощта до 120 лв./дка ще бъде изплатена до 12 декември  До 28 октомври 2022 г. Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приема заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Приемат се документи за закупуване на продукти за растителна защита и […]

Read more ›
5,2 млн. лв. за платени за зимна растителна защита при трайни насаждения

5,2 млн. лв. за платени за зимна растителна защита при трайни насаждения

Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати 5,2 млн. лв. (5 241 730 лв.) по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, прилагана през 2022 г. Подпомагане получиха общо 3 399 стопани, които отглеждат трайни овощни насаждения, маслодайна роза, ягоди и малини. За 45 […]

Read more ›
До 14 март стопани на трайни насаждения заявяват помощ за зимни пръскания

До 14 март стопани на трайни насаждения заявяват помощ за зимни пръскания

До 20 май производителите трябва да представят в областите дирекции на ДФЗ отчет и фактури за направените разходи До 14 март 2022 г земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Управителният съвет на […]

Read more ›