Post Tagged with: "ДЗЕС"

Протестите в земеделието

Брюксел предлага преразглеждане на ДЗЕС с цел облекчаване на фермерите

Обмисля се да отпаднат проверките за фермери със стопанства до 10 хектара Европейската комисия (ЕК) изпрати документ до белгийското председателство, очертаващ първите възможни действия за намаляване на административната тежест върху раменете на фермерите. Документът, който ще бъде обсъден с държавите-членки на Съвета по земеделие на 26 февруари , изброява набор от краткосрочни и средносрочни действия, които могат да бъдат предприети за постигане на […]

Read more ›
Методика при неспазване на ДЗЕС определя санкции от 0,5 до 100% от плащането

Методика при неспазване на ДЗЕС определя санкции от 0,5 до 100% от плащането

Публикуваният миналата седмица Проект на Методика за прилагане на предварителните условия (Добро земеделско и екологично състояние на земята – ДЗЕС) през 2023-2027 г. дава правното основание за налагане на санкции при неспазване на условията. Както се знае ДЗЕС са общо 9 на брой. Те определят задължителни практики, чието спазване не са награждава със субсидии, но е необходимо, за да може […]

Read more ›
МЗХ публикува проект на Методика за прилагане на ДЗЕС, изисквания за управление и социална условност

МЗХ публикува проект на Методика за прилагане на ДЗЕС, изисквания за управление и социална условност

Срокът за обществена консултация е две седмици Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Методика за прилагане на предварителните условия в Република България за периода 2023 – 2027 г., във връзка с изискванията за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027. Изпълнението на предварителните условия е задължително изискване за финансиране по […]

Read more ›
С министерска заповед са одобрени ДЗЕС

С министерска заповед са одобрени ДЗЕС

Със заповед на министъра на земеделието и храните са одобрени условията за прилагане на Стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС). Стандартите отчитат екологичните и климатичните предизвикателства и новата екологичната архитектура на Общата селскостопанска политика и имат за цел да допринесат за развиването на устойчиво земеделие в ЕС. Прилагането им е част от система за предварителни условия, свързани с […]

Read more ›