Post Tagged with: "договори"

24 договора за напояване, финансирани по ПРСР, ще увеличат поливните площи с 200 000 дка

24 договора за напояване, финансирани по ПРСР, ще увеличат поливните площи с 200 000 дка

Изпълнението на проектите за 112 млн. лв. ще завърши през втората половина на 2025 г. За първи път „Напоителни системи“ ЕАД става бенефициент по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев по време на подписването на  24 договора за напояване с изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина […]

Read more ›
Бюджетът по подмярка 4.1 е увеличен със 70 млн. лв. и вече могат да се сключват договори за проекти с до 35 т.

Бюджетът по подмярка 4.1 е увеличен със 70 млн. лв. и вече могат да се сключват договори за проекти с до 35 т.

С близо 70 млн. лева е увеличен бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). С допълнителните средства общият бюджет на процедурата възлиза на над 540 млн. лв. По този начин е осигурена възможност за сключване на договори с всички проектни предложения, получили 35 точки по критериите за подбор, които […]

Read more ›
11 оперативни групи, финансирани с 5,8 млн. лв., ще внедряват иновации в земеделието

11 оперативни групи, финансирани с 5,8 млн. лв., ще внедряват иновации в земеделието

Екипи от учени ще си сътрудничат със 70 производители в проекти по мярка 16.1 Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева сключи нови 11 договора с одобрени оперативни групи за реализация на новаторски проекти на стойност 5.8 млн. лв. по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от Програмата […]

Read more ›
62 млн. лв. получават 6-те горски предприятия за залесяване на над 1300 ха

62 млн. лв. получават 6-те горски предприятия за залесяване на над 1300 ха

Първите три договора за финансиране са подписани с директорите на южните предприятия вчера, следващите три – до края на годината 62 млн. лева осигурява Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС) за подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания чрез залесяване. Средствата ще послужат за изпълнението на ключов ангажимент на страната към инициативата на ЕС за засаждане […]

Read more ›
Земеделският министър връчва утре над 10 договора за малки проекти на МИГ

Земеделският министър връчва утре над 10 договора за малки проекти на МИГ

Утре, 13 октомври 2022 г. (четвъртък), министърът на земеделието Явор Гечев ще връчи над 10 договори за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ за малки пилотни проекти на Местни инициативни групи (МИГ) по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. На церемонията ще присъстват кметове на населените места и ръководители […]

Read more ›