Post Tagged with: "доплащане"

Доплатени са 24,8 млн. лв. по схемата за войната в Украйна

Доплатени са 24,8 млн. лв. по схемата за войната в Украйна

Доплащане от близо 25 млн. лв. (24 794 572.32 лв.)  беше преведено по сметките на земеделските стопани,  подали заявления по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ през настоящата година. Припомняме, че одобреният бюджет по помощта за 2023 г. е в размер на 213 000 000 лв. […]

Read more ›
Бенефициентите от помощта заради Украйна ще получат доплащане чрез увеличение на ставките

Бенефициентите от помощта заради Украйна ще получат доплащане чрез увеличение на ставките

От тазгодишния прием по схемата са останали неусвоени малко 35,7 млн. лв., които ще бъдат разпределени след публикуване на указания Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) взе решение формиралият се остатък по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ да бъде разпределен на бенефициерите, […]

Read more ›
ДФЗ доплати 3,7 млн. лв. по мярка 14 за хуманно отношение

ДФЗ доплати 3,7 млн. лв. по мярка 14 за хуманно отношение

Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) доплати още близо 3,7 млн. лв. (3 678 988 лева) на 246 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Заедно с разплатените на 23.06.2023 г. близо 7,7 млн. лв. общият размер на плащанията по мярката е над 11,3 лв. (11 340 052 лв.). Подкрепата се разпределя общо […]

Read more ›
ДФЗ доплати до новия таван от 250 000 евро подкрепа по схемата заради войната в Украйна

ДФЗ доплати до новия таван от 250 000 евро подкрепа по схемата заради войната в Украйна

Близо 72.3 млн. лв. доплащане получиха 35 329 стопани по схемата за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ за 2022 г. в рамките на утвърдения бюджет по помощта. Това стана възможно вследствие на остатъчен ресурс, на база на който, Управителният съвет (УС) на Държавен фонд […]

Read more ›
ДФ „Земеделие“ доплати близо 2 лв./ха по СЕПП

ДФ „Земеделие“ доплати близо 2 лв./ха по СЕПП

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе 71 848 800 лв. по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Субсидии получиха 54 119 земеделски стопани. Окончателното плащане е направено след актуализация на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), на база подадени възражения за Кампания 2021 г. Преводът е осъществен и след насрещна проверка на […]

Read more ›