Post Tagged with: "ДФ „Земеделие“"

Био пчелин

ДФЗ дава още 20 дни на пчеларите, които желаят кредитиране с близо 6% лихва

Кредитът осигурява до 95% от субсидията, обезпечението е запис на заповед До 23-ти юли 2024 г., се удължава срокът в който, пчеларите могат да кандидатстват за кредити от ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) за реализиране на одобрените им проекти по интервенции в сектор „Пчеларство“ от Стратегическия план. От 3-ти юни до 3-ти юли 2024 г. бе срокът за кандидатстване за кредити от […]

Read more ›
Доклад на ДФЗ на 2023 г.: 2,8 млрд. лв. са платени на земеделски производители

Доклад на ДФЗ на 2023 г.: 2,8 млрд. лв. са платени на земеделски производители

Държавен фонд „Земеделие“ разплати 2 млрд. 833 млн. лв. на земеделските производители през 2023 г. Министерският съвет одобри Годишния отчет на Държавен фонд „Земеделие“ и Разплащателната агенция за 2023 година. В кампания 2023 по схеми и мерки по линия на директните плащания са приети 64 941 заявления. Изплатените субсидии по тях са в размер на 1 млрд. 339 млн. лв. […]

Read more ›
Биогаз инсталация край животновъдна ферма в Пловдивско

ДФ „Земеделие“ е отрязал от плащания стопани с неземеделски дейности, въпреки че са активни фермери

Те трябва да пуснат жалби във фонда след 30 юни Земеделски производители, които са регистрирани като такива по наредба № 3 от 1999 г., и които отговарят на дефиницията за активен фермер, са отрязани от подпомагане както по интервенцията Основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ), така и от обвързаната подкрепа. За това съобщи пред Агро Пловдив земеделец, който предпочете […]

Read more ›
До 3 юли пчелари могат да кандидатстват за кредит пред ДФ „Земеделие“

До 3 юли пчелари могат да кандидатстват за кредит пред ДФ „Земеделие“

Заявления могат да подават от 3 юни само тези, които имат одобрени проекти за три интервенции в сектора на пчеларството От 3-ти юни до 3-ти юли 2024 г. пчеларите ще могат да кандидатстват за кредити от ДФ „Земеделие“ за реализиране на одобрените им проекти по интервенции от Стратегическия план в сектора на пчеларството. Приемът на заявления ще се осъществява чрез […]

Read more ›
Ето годишните разчети на средствата от ЕС, които ще разпределя ДФ „Земеделие“

Ето годишните разчети на средствата от ЕС, които ще разпределя ДФ „Земеделие“

Министерският съвет одобри годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие” за 2024 г. Планирани са общо 3 209,29 млн. лева за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони, Програмата за морско дело и рибарство и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България […]

Read more ›