Post Tagged with: "Европейска комисия"

Три еко организации оспорват в съда разрешението на ЕК за глифозат

Три еко организации оспорват в съда разрешението на ЕК за глифозат

Екологични групи, законодатели на ЕС и граждански активисти започват отделни съдебни оспорвания срещу противоречивото решение на Европейската комисия миналата година да поднови разрешението си за убиеца на плевели глифозат за още едно десетилетие.  Действият имат за цел да отменят повторното разрешение и да повишат опасенията относно потенциалните рискове за здравето и околната среда на хербицида, съобщава Политико. В основата на правните предизвикателства […]

Read more ›
ЕК възнамерява да намали защитите, с които се ползва вълкът

ЕК възнамерява да намали защитите, с които се ползва вълкът

Европейската комисия внесе предложение за решение на Съвета за адаптиране на статута на защита на вълка съгласно международната Бернска конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и естествени местообитания, по която ЕС и неговите държави-членки са страни. Статутът на защита на вълка съгласно Конвенцията е установен въз основа на наличните научни данни по време на договарянето на Конвенцията през 1979 г. Въз основа […]

Read more ›
Разрешаването на глифозата за още 10 години не е сигурно

Разрешаването на глифозата за още 10 години не е сигурно

Решението за бъдещето на хербицида в ЕС трябва да бъде взето до 14 декември Държавите-членки гласуваха вчера в Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите (SCOPAFF) предложението на Европейската комисия да поднови за 10 години употребата на глифозат. Не беше постигнато необходимото мнозинство за приемане (или отхвърляне) на предложението. В резултат на това предложението, което се основава на становище , дадено от Европейския орган за безопасност […]

Read more ›
ЕК пусна търгове за извършване на анализи за изпълнение на ОСП

ЕК пусна търгове за извършване на анализи за изпълнение на ОСП

Оферти се подават до 14 ноември 2023 г. Европейската комисия обяви на 8 август началото на търгове за извършване на аналитични услуги, включително междусекторен анализ и синтез, относно селското стопанство и управлението на ОСП. За да подпомогне процеса на вземане на решения в областта на селскостопанската политика и политиката за селските райони, Европейската комисия възнамерява да създаде серия от петгодишни […]

Read more ›
ЕК не вижда проблеми пред удължаване  одобрението на глифозата през септември

ЕК не вижда проблеми пред удължаване одобрението на глифозата през септември

Ако Германия наложи национална забрана на активното вещество, рискува скъпи съдебни дела на химическата индустрия с искове за претърпени щети След положителното становище на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) за безопасността на глифозата, Европейската комисия не вижда „никакви причини да не поднови одобрението си за активното вещество. Това стана ясно от ръководителя на отговорния отдел на дирекцията по здравеопазване на ЕС […]

Read more ›