Post Tagged with: "зърнопроизводство"

Зърнопроизводството: Too Big To Fail

Зърнопроизводството: Too Big To Fail

За сектора е критично важно какво ще се случи след 15 септември с вноса от Украйна. Крайно време е правителството да вземе решение как да го опази Крайно време е правителството да прозре, че сектор Зърнопроизводство е твърде голям, за да бъде оставен да фалира. В декларацията от петък Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) го написа много ясно: Обработваме над […]

Read more ›
ДФЗ изплати компенсации от бедствия през 2017 г. за зърнопроизводството

ДФЗ изплати компенсации от бедствия през 2017 г. за зърнопроизводството

По Схемата за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за напълно пропаднали площи в резултат на природни бедствия или на неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2017 г. са изплатени над 520 хил. лева (520 424 лева) на 233 земеделски стопани, по заявени площи общо в размер на 9 659 ха. На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават […]

Read more ›
Зърнени и маслодайни заемат 52% от стойността на национална агро продукция, цялото животновъдство – 23,7%

Зърнени и маслодайни заемат 52% от стойността на национална агро продукция, цялото животновъдство – 23,7%

Само меката пшеница държи близо 18,7 на сто от общата стойност на крайната земеделска продукция, докато млякото е с дял 8,9 процента През 2016 г. продължава тенденцията на нарастване на дела на зърнените и маслодайните култури в стойността на крайната продукция, сочи Аграрният доклад 2017 на МЗХГ, който обобщава данните за миналата година. Заедно зърнените и маслодайните формират крайна продукция […]

Read more ›
Зърнопроизводството в България: Къде беше преди 10 години, къде е сега

Зърнопроизводството в България: Къде беше преди 10 години, къде е сега

Представяме ви част от лекцията „Състояние на зърнопроизводството в България“, представена от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) по време на агро семинара в Пловдив миналата седмица. Пшеница /данни на Евростат/ 2004-2014 година/ През 2004 година засетите с пшеница площи са малко над 1 милион хектара, реколтираните – също 1 039 679 хектара, средните добиви са 381 килограма от декар или 3 810 […]

Read more ›
Непредсказуема година за зърнопроизводството

Непредсказуема година за зърнопроизводството

Заради кап­ризите на времето зър­ноп­роиз­водителите никога не са били категорични в прог­нозите си за рекол­тата. За първи път тази година обаче те пред­виж­дат спад в доходите си, независимо дали природата ще бъде благос­к­лонна, а добивите – добри. Причините за без­покойс­т­вото са основателни и зависят основно от вън­шни фак­тори, което притес­нява биз­неса, защото трудно би противодейс­т­вал на тези промени. Като се […]

Read more ›