Post Tagged with: "корпоративен данък"

България ще прилага „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък“ до 2029 г.

България ще прилага „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък“ до 2029 г.

Самоучастието на земеделските стопани в инвестиции за закупуване на нова техника и за ново строителство ще е 35% вместо досегашните 50 на сто България ще прилага държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък“ до 2029 г. Максималният прогнозен бюджет за периода на прилагане е в размер до 1 млрд. лв.                        По предложение на Министерство […]

Read more ›
НАП: До 15 ноември фирми, ЕТ и земеделски стопани могат да коригират декларираното

НАП: До 15 ноември фирми, ЕТ и земеделски стопани могат да коригират декларираното

Преди увеличението или намалението на авансовите вноски за корпоративен данък се подава декларация за промяна На 15 ноември изтича срокът, в който фирмите, както и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ и регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа, могат да коригират размера на декларираните от тях […]

Read more ›
63 хил. ЕТ, сред които и земеделци, обявиха приходите си пред НАП

63 хил. ЕТ, сред които и земеделци, обявиха приходите си пред НАП

Крайният срок изтича на 30 юни Над 60 % от фирмите, плащащи корпоративен данък, са обявили приходите си пред НАП 14 дни преди настъпването на крайния срок. Едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, които вече са подали декларации за доходите, надвишават 63 000. От НАП напомнят, че срокът за деклариране и […]

Read more ›
До 15 декември фирмите могат да коригират авансовите вноски на корпоративния данък

До 15 декември фирмите могат да коригират авансовите вноски на корпоративния данък

На 15 декември изтича срокът за внасяне на последната месечна или тримесечна авансова вноска за корпоративен данък за 2020 година. Това е и последният срок, в който фирмите имат възможност да направят корекция на декларираните от тях авансови вноски за тази година. Фирмите, чийто приходи от продажби за предходната година надвишават 300 000 лева, са длъжни да правят авансови вноски […]

Read more ›
НАП: Фирмите могат да коригират авансовите вноски по данък печалба до 16 декември

НАП: Фирмите могат да коригират авансовите вноски по данък печалба до 16 декември

На 16 декември изтича срокът за внасяне на последната месечна или тримесечна авансова вноска за корпоративен данък за 2019 година. Същевременно това е и последният срок, в който фирмите имат възможност да направят корекция на декларираните от тях авансови вноски за тази година, за да не надвнесат ненужно данък или за да не плащат лихви към НАП при определени несъответствия […]

Read more ›