Post Tagged with: "максимален размер"

Максималният размер на застрахователно обезщетение на хектар лозя е 3 640 лева

Максималният размер на застрахователно обезщетение на хектар лозя е 3 640 лева

Със заповед на министъра на земеделието е определен максималния размер на застрахователно обезщетение за 2022 г. за винените лозя. Той е 3 640 лева на хектар по мярката „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. по реда на Наредба №6 от 2018 г. Миналата година по мярката „Застраховане на реколта“ бяха подадени […]

Read more ›