Post Tagged with: "мярка 11"

51 млн. лв. компенсаторни плащания получиха биологичните стопанства

51 млн. лв. компенсаторни плащания получиха биологичните стопанства

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 51 млн. лв. (51 243 167 лв.)  на 3 035 стопани по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2022 г. Ставките, по които биологичните производители тази година получават финансово подпомагане, са индексирани в съответствие със Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. Техният […]

Read more ›
Проект на Методика по мярка 11 утвърждава санкции при неспазване на изискванията

Проект на Методика по мярка 11 утвърждава санкции при неспазване на изискванията

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Методика по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2014 – 2020 г., както и проект на заповед към тетодиката. Крайният срок за коментари и забележки по тях е до 24 април 2023 г. За да защити финансовите интереси на ЕС и да създаде правен […]

Read more ›
ДФ „Земеделие“ иска свидетелства за обучение от бенефициенти по мерки 10 и 11

ДФ „Земеделие“ иска свидетелства за обучение от бенефициенти по мерки 10 и 11

Крайният срок за представянето им е до 31 декември Земеделските стопани, поели едногодишен ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат“ и/или мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. през Кампания 2022 и такива, които са поели двугодишни ангажименти по мярка 11 през Кампания 2021, са длъжни най-късно до 31 декември да предоставят пред ДФЗ – РА документ за преминато […]

Read more ›
ДФЗ: До 15 юли се предава оценка за новозаявени овощни, лозя, рози и за подпомагане по мярка 11

ДФЗ: До 15 юли се предава оценка за новозаявени овощни, лозя, рози и за подпомагане по мярка 11

До 15 юли 2022 г. земеделските стопани, заявили за подпомагане нови площи от групата на трайни насаждения, лозя и маслодайна роза по дейността „Затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения“ по направление „Контрол на почвената ерозия от мярка 10 „Агроекология и климат“ и по направление „Биологично растениевъдство“ от мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г., е необходимо да […]

Read more ›
ДФ „Земеделие“ изплати био субсидиите по мярка 11

ДФ „Земеделие“ изплати био субсидиите по мярка 11

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати 24 053 747,50 млн. лв. на 1899 стопани по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. за Кампания 2021 г. В направление „Биологично растениевъдство“ 1876 стопани получиха средства в размер на 23 589 551 лв., 65 фермери получиха общо 464 195 млн. лв. за биологично отглеждане на животни. На 20 май […]

Read more ›