Post Tagged with: "мярка 11"

МЗХ отваря прием на заявления за мерки 10 и 11 от ПРСР

МЗХ отваря прием на заявления за мерки 10 и 11 от ПРСР

Министерство на земеделието и храните отваря прием на заявления за агроекологични плащания и биологично земеделие по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.).  Това става със заповед на министъра на земеделието д-р Георги Тахов. От 15 май 2024 г.  се  обявява прием на заявления за плащане по изпълнявани ангажименти по […]

Read more ›
ДФЗ: Изплатени са субсидиите по мярка 10 и мярка 11 от ПРСР

ДФЗ: Изплатени са субсидиите по мярка 10 и мярка 11 от ПРСР

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 37 559 909 лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ (28 538 381) и мярка 11 „Биологично земеделие“ (9 021 528) от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. на 2842 земеделски стопани за Кампания 2023. Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите по мярка 10 „Агроекология и климат“ се определят съгласно разпоредбите на […]

Read more ›
51 млн. лв. компенсаторни плащания получиха биологичните стопанства

51 млн. лв. компенсаторни плащания получиха биологичните стопанства

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 51 млн. лв. (51 243 167 лв.)  на 3 035 стопани по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2022 г. Ставките, по които биологичните производители тази година получават финансово подпомагане, са индексирани в съответствие със Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. Техният […]

Read more ›
Проект на Методика по мярка 11 утвърждава санкции при неспазване на изискванията

Проект на Методика по мярка 11 утвърждава санкции при неспазване на изискванията

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Методика по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2014 – 2020 г., както и проект на заповед към тетодиката. Крайният срок за коментари и забележки по тях е до 24 април 2023 г. За да защити финансовите интереси на ЕС и да създаде правен […]

Read more ›
ДФ „Земеделие“ иска свидетелства за обучение от бенефициенти по мерки 10 и 11

ДФ „Земеделие“ иска свидетелства за обучение от бенефициенти по мерки 10 и 11

Крайният срок за представянето им е до 31 декември Земеделските стопани, поели едногодишен ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат“ и/или мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. през Кампания 2022 и такива, които са поели двугодишни ангажименти по мярка 11 през Кампания 2021, са длъжни най-късно до 31 декември да предоставят пред ДФЗ – РА документ за преминато […]

Read more ›