Post Tagged with: "мярка 4.1"

554 проекти на животновъди по мярка 4.1 са одобрени за финансиране

554 проекти на животновъди по мярка 4.1 са одобрени за финансиране

Отпаднали са 91 предложения Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 554 проекта по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. Проектните предложения са подадени чрез ИСУН прием 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 целеви прием за […]

Read more ›
Приемът по мярка 4.1 приключи с подадени 1868 проекта и поискана субсидия за близо 735 млн. лв.

Приемът по мярка 4.1 приключи с подадени 1868 проекта и поискана субсидия за близо 735 млн. лв.

Бюджетът по този прием на инвестиционната подмярка е почти 432 млн. лв. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи на 30.09.2021 г. приема на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. Инвестиционните предложения на кандидатите земеделски стопани са […]

Read more ›
С 62,5 млн. лв. се увеличава бюджетът за животновъди по инвестиционната мярка 4.1

С 62,5 млн. лв. се увеличава бюджетът за животновъди по инвестиционната мярка 4.1

Заради наличието на свободен финансов ресурс по бюджета на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, бюджетът по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ при целевия прием за животновъдни стопанства, отворен през юли 2020 г., се увеличава с 32 милиона евро (62 585 600 лв.). Министерска заповед за това е издадена на 27 юли. С нея бюджетът по прием […]

Read more ›
ДФЗ: Проекти с до 32 точки от миналогодишния прием по мярка 4.1 ще получат финансиране

ДФЗ: Проекти с до 32 точки от миналогодишния прием по мярка 4.1 ще получат финансиране

С близо 63 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.), от миналогодишния прием. Средствата от него са целево насочени към инвестиции в земеделски стопанства от сектор „Животновъдство“ с цел повишаване на биосигурността във фермите. С предвиденото увеличение се осигурява възможност за обработка на всички постъпили […]

Read more ›
МЗХГ: Грейдери, силози и самосвални ремаркета не се финансират по мярка 4.1

МЗХГ: Грейдери, силози и самосвални ремаркета не се финансират по мярка 4.1

GPS устройства, автоматични управления, уреди за контрол на пръскането, торенето, обработките и други не фигурират като оборудване, чието осигуряване може да се финансира по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Това се вижда от публикуваните въпроси на кандидати по подмярка 4.1 и отговорите на експерти от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Както е известно, според насоките за кандидатстване […]

Read more ›