Post Tagged with: "мярка 7.2"

35 общински проекти за водоснабдяване по мярка 7.2 са одобрени

35 общински проекти за водоснабдяване по мярка 7.2 са одобрени

Сред разписаните предложения са тези на общините Брезово, Хисаря и Съединение Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) одобри 35 проектни предложения за водоснабдителни съоръжения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни […]

Read more ›
Снимката е с илюстративен характер

122 общински проекта за енергийна ефективност минаха през първо класиране

Предвидените разходи за изпълнението на проектите надхвърлят с 3,5 пъти заложения бюджет Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) извърши предварителното класиране на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или […]

Read more ›
Приемът на общински проекти за енергийна ефективност по ПРСР ще се удължи до 24 февруари 2023 г.

Приемът на общински проекти за енергийна ефективност по ПРСР ще се удължи до 24 февруари 2023 г.

Приемът на проекти по процедура Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2 вероятно ще се удължи до 24 февруари 2023 г. Предложението, публикувано на страницата на МЗм е представено за обществено обсъждане до 15 декември 2022 г. Кандидатстването по подмярката започна в края […]

Read more ›
До 25 ноември 215 селски общини подават проекти по мярка 7.2

До 25 ноември 215 селски общини подават проекти по мярка 7.2

Вчера, 22 юли 2022 г., Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 обяви процедури чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ и № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на […]

Read more ›
Правителството одобри допълнителни 163 млн. лв. за нов прием по общинската мярка 7.2 от ПРСР

Правителството одобри допълнителни 163 млн. лв. за нов прием по общинската мярка 7.2 от ПРСР

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ще може да открие процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със средства в размер до 163 203 274 лева над финансовия ресурс по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на […]

Read more ›