Post Tagged with: "наблюдение"

Зам.-министър Събев реши да направи публични заседанията на Мониторинговия комитет

Зам.-министър Събев реши да направи публични заседанията на Мониторинговия комитет

Заседанията на Комитета по наблюдение на Стратегическия план ще се провеждат на основата на прозрачност и публичност. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев на първото заседание на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., което се проведе в София. Въвеждаме възможността да има онлайн излъчване на дебатите или част […]

Read more ›
Финансово-технологичните карти за разходи по сектори ще бъдат представени пред Комитета по наблюдение

Финансово-технологичните карти за разходи по сектори ще бъдат представени пред Комитета по наблюдение

От 9 до 17:30 часа на 5 юни, ще продължи първото заседание на новосформирания Комитет по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Заседанието ще бъде открито от зам.-земеделския министър Георги Събев. Над 5 месеца след като депутатите от земеделската комисия в предишното Народно събрание връчиха, а преди това и прочетоха пред министър Явор […]

Read more ›
Участие в Комитета за наблюдение на Стратегическия план се заявява до 10 март

Участие в Комитета за наблюдение на Стратегическия план се заявява до 10 март

Крайният срок за подаване на заявления по процедурите за избор на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в общественополезна дейност, частна полза, кооперативни съюзи и за наблюдатели в състава на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на България за периода 2023-2027 г. е 10-ти март 2023 г. (петък), припомня Министерството на земеделието. Поканите […]

Read more ›
До 13 януари се заявява участие в Комитета за наблюдение на рибарската програма

До 13 януари се заявява участие в Комитета за наблюдение на рибарската програма

До 13 януари 2023 г. заинтересованите подават писмено заявление за участие в избора на Комитет за наблюдение на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г. до Ръководителя на Управляващия орган на Програмата. Това съобщава на електронната си страница в рубриката „Актуално“ аграрното министерство. Поканата за участие се отнася до следните групи юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферите […]

Read more ›
Комитетът за наблюдение одобри критериите на мярка 4.1, стартът през април

Комитетът за наблюдение одобри критериите на мярка 4.1, стартът през април

Приемът ще продължи два месеца, правилото „първи по време – първи по право“ няма да важи Първият предварителен Комитет за наблюдение по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., който се проведе в София, прие критериите за одобряване на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Бе решено, че приоритетно ще се дават точки за проекти, свързани с […]

Read more ›