Post Tagged with: "наредба №4"

Фермери с шанс да входират пропуснати или объркани планове по някои интервенции и по ПРСР

Фермери с шанс да входират пропуснати или объркани планове по някои интервенции и по ПРСР

Проект на Наредба за допълнение на Наредба №4 предлага между 25 септември и 9 октомври 2023 г. да се поправят грешки или да се внесат документи през СЕУ „В периода 25 септември – 9 октомври 2023 г. кандидатите, които са посочили в заявленията за подпомагане за кампания 2023 интервенциите по чл. 1, т. 16, т. 27 ит. 30 могат да […]

Read more ›
Промени в Наредба №4 забраняват авансово плащане при обвинение за престъпление, свързано с искането за плащане

Промени в Наредба №4 забраняват авансово плащане при обвинение за престъпление, свързано с искането за плащане

Осмата редакция на Наредба №4 от 2018 г. (за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители) въвежда две нови промени. Наредбата е обнародвана в днешния бр. 42 на „Държавен вестник“ от 12 май 2023 г. […]

Read more ›
Виж кога ДФ „Земеделие“ отказва плащане по мярка 19.4

Виж кога ДФ „Земеделие“ отказва плащане по мярка 19.4

Наредба №4 от 2018 г. за реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерки и подмерки по ПРСР 2014-2020 г., се сдоби с четири нови текста в Преходните и заключителни разпоредби. Те могат да се видят в обнародваните днес („Държавен вестник“, бр. 35 от 10 май 2022 г.) изменения и допълнения на Наредба […]

Read more ›
Документалната примка около животновъди с хуманно отношение към преживни ще се разхлаби

Документалната примка около животновъди с хуманно отношение към преживни ще се разхлаби

Леки промени в Наредба № 4/2017 г. за прилагане на мярка 14 за хуманно отношение към животните ще разхлаби документалната примка около стопаните на едри и дребни преживни животни. Проект за промени в наредбата е публикуван на страницата на земеделското министерство, а крайната дата на общественото обсъждане е 14 март 2022 г. предвидено е от норматива да отпадне ал. 1 […]

Read more ›
Село Киселчово

Изпълнителят на широколентовия интернет по мярка 7.3 ще получи 100% аванс без гаранции

Държавна агенция „Електронно управление“ ще може да получи 100% авансово плащане от ДФ „Земеделие“ без да е необходимо да представя обезпечение под формата на банкова гаранция или запис на заповед. Агенцията е единствен бенефициент в отворената в края на януари 2021 г. подмярка 7.3 за изграждане на широколентова инфраструктура. За целта се променя Наредба №4/2018 г. за условията и реда […]

Read more ›