Post Tagged with: "научноизследователска дейност"

Едва 6% от разходите за научноизследователска дейност са за селско стопанство

Едва 6% от разходите за научноизследователска дейност са за селско стопанство

Техническите науки се финансират с 639 млн. лв., а аграрните със 76 млн. През 2022 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 1 265.6млн. лв., което е със 17.8% повече в сравнение с предходната година. Запазва се тенденциятана ежегодното им нарастване през периода 2018 – 2022 година, съобщава Националният статистически институт. Разходите по НИРД в областта на селскостопански […]

Read more ›