Post Tagged with: "НСИ"

54,5% от територията на България е земеделска

54,5% от територията на България е земеделска

Земеделската земя е с най-голям дял в Северен централен район – 66,7%. В Южен централен е 43,6% Към 31 декември 2023 г. територията на Република България, изчислена от Националния статистически институт (НСИ) на базата на цифрови модели на кадастралната карта на страната, е 110 996.76 кв. километра. Според начина на трайно ползване (конкретно предназначение) на поземлените имоти, най-голяма площ заемат […]

Read more ›
Ядем повече зеленчуци и по-малко хляб през първото тримесечие

Ядем повече зеленчуци и по-малко хляб през първото тримесечие

Само за година разходите ни за развлечение и образование са се увеличили с 55% Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2024 г. е 2 840 лв. и нараства с 18.6% спрямо същото тримесечие на 2023 година. Доходът от работна заплата нараства от 1 284 на 1 597 лв. (с 24.4%). Доходът от самостоятелна заетост […]

Read more ›
НСИ за 2023 г.: Увеличили сме алкохола с 9%, намалили сме хляба и киселото мляко

НСИ за 2023 г.: Увеличили сме алкохола с 9%, намалили сме хляба и киселото мляко

Почти 30% от разходите ни през 2023 г. са за храна и безалкохолни напитки Общият доход е скочил с 20,4%, а разходът с 19,7% По данни от Наблюдението на домакинските бюджети през 2023 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 10 846 лв. и нараства с 20.4% спрямо 2022 година. През 2023 г. домакинствата са изразходвали 10 044 […]

Read more ›
В България оризът заема около 120 000 декара

НСИ: Продукцията на селското стопанство през 2023 г. е с повече от 2 млрд. лв. по-малко от 2022 г.

Ако стойността на рапицата е едва на 50% спрямо предходната година, то оризът е на 154%, а свинете на 131 Втората оценка на НСИ на крайната продукция в селското стопанство за 2023 г. показва, че произведените стоки са на стойност 10 700 000 000 лева. През 2022 г. тя е изчислена на 12 901 100 000 лева, което е с […]

Read more ›
НСИ: 166 400 работят в селско, горско и рибно стопанство

НСИ: 166 400 работят в селско, горско и рибно стопанство

Близо 14% от младежите на възраст 15 – 29 години нито работят, нито учат 166 400 души работят в селското, горското и рибното стопанство през 2023 г. Те представляват 5,7% от общия брой заети лица в страната, съобщи днес Националният статистически институт (НСИ). През миналата година работещите в страната са 2 931 900 души, от които 53% са мъже. Коефициентът […]

Read more ›