Post Tagged with: "НСИ"

НСИ не е съгласен данните за цените в селското стопанство да служат за обезщетения

НСИ не е съгласен данните за цените в селското стопанство да служат за обезщетения

„Данните от изследванията за цените в селското стопанство са представителни единствено на национално ниво. Съгласно използваната методология се наблюдават основните икономически субекти, които всъщност определят ценовите равнища на сделките, без да се следи на коя част от територията оперират. От това следва, че цените, по които се обезщетяват част от стопанствата, могат да се отклоняват значително (под или над националната […]

Read more ›
Лозарите чакат и се надяват да пристигне следващия бус, за да продават гроздето

През четвъртото тримесечие доходът и разходът на лице от домакинство нарастват с 18,1% за година

Най-силно се увеличават разходите за туризъм, култура и образование Доходи Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на2023 г. е 2 866 лв. и нараства с 18.1% спрямо същото тримесечие на 2022 година, съобщава НСИ. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54.9%), следван от доходите от пенсии (31.3%) […]

Read more ›
НСИ: Приходите на бизнеса в област Пловдив са с близо 30% по-високи през 2022 г.

НСИ: Приходите на бизнеса в област Пловдив са с близо 30% по-високи през 2022 г.

Микропредприятията с до 9 души персонал са 93 на сто от всички регистрирани нефинансови фирми По окончателни данни на Националния статистически институт (НСИ) годишен отчет за дейносттаси през 2022 г. са представили общо 43 456 нефинансови предприятия, осъществявали дейност вобласт Пловдив, съобщиха от Териториалното статистическо бюро. В тях работят 217 322 заети лица или с 4.5% повече от 2021 година. […]

Read more ›
Спрямо 2022 г. цените в Растениевъдство са на 81%, а в Животновъдство 110%

Спрямо 2022 г. цените в Растениевъдство са на 81%, а в Животновъдство 110%

Най-силно е намалял нетният предприемачески доход, който е на 1/3 в сравнение с миналогодишния Икономическите сметки за селското стопанство за 2023 г. показват, че крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ възлиза на 10 445.9 млн. лeвa, което ес 19,1% по-малко спрямо 2022 г. През годината цените са спаднали средно с 15 на сто, а обемите продукция с […]

Read more ›
1511 лева е средната брутна заплата в селското стопанство през юли-септември

1511 лева е средната брутна заплата в селското стопанство през юли-септември

1511 лева е средната месечна брутна заплата в селско, горско и рибно стопанство през третото тримесечие на 2023 г. Тя е със 105 лева (7,5%) по-висока спрямо второто тримесечие (април – юни), когато е била 1406 лева. През третото тримесечие на 2022 г. средната работна заплата в тази дейност е била 1368 лева, което е със 143 лева в сравнение […]

Read more ›