Post Tagged with: "одобрени"

Съобщение на ДФЗ за одобрени 265 проекта по мярка 4.1 с 45-41 точки блокира за кратко сайта на фонда (коригирана)

Съобщение на ДФЗ за одобрени 265 проекта по мярка 4.1 с 45-41 точки блокира за кратко сайта на фонда (коригирана)

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) одобри още 265 проектни предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. Това стана възможно  с увеличението на бюджета с 22,5 млн. евро, съгласно Заповед № РД 09-546 от 29.05.2023 г. на заместник-министъра на земеделието и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. […]

Read more ›
Фонд „Земеделие“ одобри 180 проекта по инвестиционната мярка за малките 4.1.2

Фонд „Земеделие“ одобри 180 проекта по инвестиционната мярка за малките 4.1.2

Предстои уведомяване и подписване на договори Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) одобри 180 проекта, подадени от кандидати по Процедура от подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Всички те са от приема чрез ИСУН през 2020 […]

Read more ›
554 проекти на животновъди по мярка 4.1 са одобрени за финансиране

554 проекти на животновъди по мярка 4.1 са одобрени за финансиране

Отпаднали са 91 предложения Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 554 проекта по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. Проектните предложения са подадени чрез ИСУН прием 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 целеви прием за […]

Read more ›
128 животновъдни проекта по мярка 6.3 за малки стопанства са одобрени

128 животновъдни проекта по мярка 6.3 за малки стопанства са одобрени

 Бенефициерите ще получат по 15 хил. евро за изпълнението им Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 128 проекта по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.). Инвестиционните предложения […]

Read more ›
Одобрени са 158 кандидати по мярка 6.3, които чакаха на резервната скамейка

Одобрени са 158 кандидати по мярка 6.3, които чакаха на резервната скамейка

Оценката на проектите не е по-ниска от 26,82 точки Още 158 малки земеделски производители ще могат да стартират бизнес начинанията си с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-202). Проектите на кандидатите са по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014–2020 г. Те са подадени по време на първия прием по […]

Read more ›