Post Tagged with: "паша"

Разширяване на мярката за високопланински пасища предложиха животновъди на двама министри

Разширяване на мярката за високопланински пасища предложиха животновъди на двама министри

Предстои да бъдат публикувани за обсъждане плановете за паша и местата за пашуване в националните паркове Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев и министърът на околната среда и водите Юлиян Попов проведоха среща с браншови организации на животновъди в търсене на решения на въпроси, свързани с пашуването на животните в националните паркове днес в МЗХ. В срещата, която се […]

Read more ›
Депутати спешно канят екоминистъра заради плановете за паша в националните паркове

Депутати спешно канят екоминистъра заради плановете за паша в националните паркове

Парламентарната комисия по земеделието, храните и горите има в дневния си ред на заседанието от 28 февруари единствена точка: Изслушване на министъра и/или ресорния заместник-министър на околната среда и водите във връзка с възникнали проблеми в резултат на изготвените планове за паша в националните паркове. Причината за привикването на човек от високите етажи на екоминистерството е недоволството на животновъдни организации […]

Read more ›
ДФЗ: Животновъди подават през СЕУ дневник за паша по хуманната интервенция

ДФЗ: Животновъди подават през СЕУ дневник за паша по хуманната интервенция

Крайният срок е до 31 декември Вече е активна функционалността в Системата за електронни услуги (СЕУ) за приключване на „Декларация съгласно чл. 75, от наредба № 10 от 27.06.2023 г. – дневник за дневна паша за хуманно отношение към животните (ДДП-ХЖ)“ за Кампания 2023. Финализирането на заявленията става единствено през СЕУ. От ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) припомнят, че крайният срок за […]

Read more ›
До 31 декември бенефициенти по Хуманно отношение към животни представят дневник за паша

До 31 декември бенефициенти по Хуманно отношение към животни представят дневник за паша

Документите могат да се представят в СЕУ онлайн До 31 декември кандидатите, заявили за подпомагане по интервенция „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“ (ХЖ-АМР) с дейност „Осигуряване на свободно отглеждане на открито“, следва да предоставят Декларация и дневник за извършена дневна паша на животните (чл. 75 от Наредба № 10 от 27.06.2023 г.). Дневникът трябва да бъде заверен от […]

Read more ›
По-ниски такси за паша в националните паркове

По-ниски такси за паша в националните паркове

Таксите за паша в националните паркове ще бъдат намалени в зависимост от броя на притежаваните животни. Днес Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост. С промяната годишните такси се намаляват както следва: за едър рогат добитък, коне, катъри, магарета и мулета – 1 […]

Read more ›