Post Tagged with: "платена"

Интервенцията „Натура 2000“ – платена

Интервенцията „Натура 2000“ – платена

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 45 088 668 лв. по интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от НАТУРА 2000“, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027. Средствата са наредени по банковите сметки на 10 812 земеделски стопани, кандидатствали за Кампания 2023. По интервенцията се подпомагат фермери, чиито земи попадат в обявените защитени зони от НАТУРА […]

Read more ›
Речено – сторено: Украинската помощ е преведена на 50 652-ма фермери

Речено – сторено: Украинската помощ е преведена на 50 652-ма фермери

290 882 103 лв. получиха 50 652 стопани  по държавните помощи „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“. Помощта е изплатена седмица по-рано […]

Read more ›