Post Tagged with: "плащания"

ДФЗ плати по интервенциите за поддържане и за преход към биологично растениевъдство

ДФЗ плати по интервенциите за поддържане и за преход към биологично растениевъдство

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) нареди 30,5 млн. лв. (30 536 238 лв.) по сметките на 1 586 земеделски производители по интервенцията „Биологично растениевъдство“ за операции: „Плащания за поддържане на биологично растениевъдство“ (БР) и „Плащания за преминаване към биологично растениевъдство“ (БРП) за Кампания 2023. Ставките са определени в Наредба № 9 от 26 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане […]

Read more ›
ДФЗ преведе близо 10 млн. лв. на малките стопани

ДФЗ преведе близо 10 млн. лв. на малките стопани

Минималната сума на стопанство е 1 000 евро Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати близо 10 млн. лв. ( 9 820 071 лв.) на 5 094 бенефициери, подали заявления по директните плащания за Кампания 2023. Преведените субсидии са по интервенцията „Плащания за малки земеделски стопани“ (ДЗС), включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – […]

Read more ›
100,5 млн. лв. са преведени за райони с природни и други ограничения

100,5 млн. лв. са преведени за райони с природни и други ограничения

С най-високи ставки и с най-голям брой стопани са плащанията за планински райони Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе над 100 млн. лв. (100 501 001 лв.) на 21 895 земеделски стопани за Кампания 2023. Изплатеното подпомагане е по интервенцията „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ (ПРИПДСО), включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските […]

Read more ›
ДФЗ публикува Индикативен график за плащания по интервенции и еко схеми

ДФЗ публикува Индикативен график за плащания по интервенции и еко схеми

Обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци е на опашката Заради Украинската помощ са възможни размествания Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) обяви Индикативен график за предстоящите оторизации по интервенциите на директни плащания за Кампания 2023, които предстои да бъдат изплатени до 30 юни 2024г. Това съобщи изпълнителният директор на ДФЗ Георги Тахов на земеделски форум AGRI SUMMIT & AWARDS 2024. Графикът е […]

Read more ›
Кирил Вътев отговори с дълго писмо на натиска на протестиращите

Кирил Вътев отговори с дълго писмо на натиска на протестиращите

Земеделският министър изброи всички плащания през годината. Тази седмица ще бъдат преведени субсидиите на площ Във връзка с получено протестно писмо в Министерство на земеделието и храните от три браншови организации министърът на земеделието и храните Кирил Вътев изпратиофициален отговор за подпомагането в сектор „Земеделие“ през 2023 г. допредставителите на браншовите организации, министър-председателя, министъра на финансите и председателите на Комисията […]

Read more ›